LOGO
pl en

2004, Vol 2, No 3


Hormony a proces nowotworowy
Janusz A. Siedlecki
GIN ONKOL, 2004, 2 (3), p. 139-146
DOI:

Porównanie przydatności dwóch wskaźników ryzyka złośliwości (RMI) w przedoperacyjnej diagnostyce guzów jajnika
Wojciech Cnota, Krzysztof Sodowski, Marek Pilch-Kowalczyk, Małgorzata Olesiak-Andryszczak
GIN ONKOL, 2004, 2 (3), p. 147-155
DOI:

Przydatność stężenia Ca 125 w przedoperacyjnej diagnostyce guzów jajnika
Wojciech Cnota, Krzysztof Sodowski, Marek Pilch-Kowalczyk, Małgorzata Olesiak-Andryszczak
GIN ONKOL, 2004, 2 (3), p. 156-164
DOI:

Wstępna analiza wyników leczenia chorych na raka jajnika z zastosowaniem chemioterapii neoadiuwantowej
M. Bidziński, A. Dańska-Bidzińska, K. Gawrychowski, I. Ziółkowska-Seta, P. Derlatka, P. Sobiczewski, P. Raczyński
GIN ONKOL, 2004, 2 (3), p. 165-173
DOI:

Ekspresja tkankowa białka p53 i przeciwciała przeciw białku p53 w surowicy krwi chorych na raka szyjki macicy
Andrzej Lenczewski, Sławomir Terlikowski, Bożena Dobrzycka, Waldemar Famulski, Mariusz Koda, Stanisław Sulkowski, Marek Kulikowski
GIN ONKOL, 2004, 2 (3), p. 174-180
DOI:

Wartość prognostyczna stężeń fragmentów cytokeratyny 19 (CYFRA 21-1) w surowicy krwi chorych na raka szyjki macicy
Sławomir Terlikowski, Andrzej Lenczewski, Bożena Dobrzycka, Oksana Kovalchuk, Krzysztof Lejmanowicz, Lech Chyczewski, Jacek Nikliński, Marek Kulikowski
GIN ONKOL, 2004, 2 (3), p. 181-185
DOI:

Wybrane czynniki ryzyka w raku trzonu macicy
Urszula Gręźlikowska, Marek Grabiec, Małgorzata Walentowicz, Wiesława Chmielewska, Piotr Nowicki
GIN ONKOL, 2004, 2 (3), p. 186-194
DOI:

IUMPA-2: zastosowanie wewnątrzmaciczne systemu uwalniającego octan medroksyprogesteronu w leczeniu rozrostów endometrium – doniesienie wstępne
Andrzej J. Kowalski, Janusz M. Rosiak, Jacek Suzin
GIN ONKOL, 2004, 2 (3), p. 195-198
DOI: