LOGO
pl en

Porównanie przydatności dwóch wskaźników ryzyka złośliwości (RMI) w przedoperacyjnej diagnostyce guzów jajnika

Wojciech Cnota, Krzysztof Sodowski, Marek Pilch-Kowalczyk, Małgorzata Olesiak-Andryszczak

Affiliacja i adres do korespondencji
GIN ONKOL, 2004, 2 (3), p. 147-155
Streszczenie

Cel: Cel pracy obejmował porównanie przydatności dwóch wskaźników ryzyka złośliwości (RMI) w przedoperacyjnej diagnostyce guzów jajnika. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 224 pacjentki z rozpoznanymi guzami jajnika, hospitalizowane i operowane na Oddziale Ginekologicznym Szpitala Miejskiego nr 2 w Rudzie Śląskiej. U wszystkich pacjentek wykonano: badanie ginekologiczne, ultrasonograficzne badanie przezpochwowe, ocenę stężenia Ca 125 w surowicy krwi. Zebrano dokładny wywiad. Metodą weryfikującą był pooperacyjny wynik histopatologiczny. Obrazy ultrasonograficzne sklasyfikowano według propozycji dostępnych w literaturze, a wskaźniki ryzyka złośliwości obliczono według algorytmów dostępnych w literaturze. Możliwości klasyfikacyjne porównano za pomocą krzywych ROC. Wyniki: W grupie badanej znalazły się 193 przypadki guzów niezłośliwych i 31 przypadków guzów złośliwych. Badane wskaźniki ryzyka złośliwości wykazywały zbliżone zdolności, jeśli chodzi o klasyfikację guzów złośliwych i niezłośliwych. Wnioski: 1. Wskaźniki ryzyka złośliwości mogą być przydatne w przedoperacyjnej klasyfikacji guzów jajnika. 2. Obydwa porównywane wskaźniki odznaczały się zbliżonymi parametrami diagnostycznymi.

Słowa kluczowe
wskaźnik ryzyka złośliwości, guzy przydatków, rak jajnika, ultrasonografia