LOGO
pl en

Wybrane czynniki ryzyka w raku trzonu macicy

Urszula Gręźlikowska, Marek Grabiec, Małgorzata Walentowicz, Wiesława Chmielewska, Piotr Nowicki

Affiliacja i adres do korespondencji
GIN ONKOL, 2004, 2 (3), p. 186-194
Streszczenie

Rak endometrium występuje najczęściej w szóstej i siódmej dekadzie życia. Tylko 5% przypadków rozpoznawanych jest u chorych w wieku poniżej 40 lat. Wyniki wielu badań potwierdzają opinię, iż długotrwała stymulacja endometrium estrogenami, późna menopauza, niski wskaźnik rozrodczości, otyłość oraz warunki socjoekonomiczne odgrywają ważną rolę w rozwoju raka endometrium. Co więcej, kobiety z guzami wydzielającymi estrogeny mają zwiększone ryzyko wystąpienia tej choroby, podobnie jak kobiety z mięśniakami oraz rakiem sutka. Cel badania: Celem naszego badania była ocena wybranych czynników ryzyka raka endometrium. Materiał i metodyka: W Centrum Onkologii w Bydgoszczy przeanalizowano retrospektywnie grupę 366 kobiet leczonych z powodu raka endometrium w latach 1994-1998, rozpatrując kilka czynników wykazujących związek z ryzykiem wystąpienia raka endometrium: wiek w momencie zachorowania, stan menopauzalny, ilość porodów, choroby współistniejące, pierwsze oznaki i objawy choroby. Wyniki: 229 kobiet (62,6%) pochodziło ze środowiska miejskiego, natomiast 137 (37,4%) – z małych miasteczek i wsi. W badanej grupie wykształcenie wyższe i podstawowe miało odpowiednio 11 (3%) i 266 (72,7%) pacjentek. Raka endometrium stwierdzano najczęściej u chorych powyżej 60. roku życia, jak również z menopauzą występującą pomiędzy 50. a 60. rokiem życia. Ponad połowa badanych nie rodziła w ogóle lub rodziła mniej niż 2 razy (185 – 50,5%). Stwierdziliśmy wysoki odsetek chorób współistniejących (mięśniaki macicy – 7,1%, rak sutka – 9%, otyłość – 28,4%, kamica pęcherzyka żółciowego – 34,6%) z rakiem endometrium. Wnioski: 1. Wiek chorych jest niezależnym czynnikiem ryzyka wystąpienia raka endometrium. 2. Kobiety otyłe z cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym i rakiem piersi mają wyższe ryzyko rozwoju raka endometrium i dlatego powinny być poddane odpowiedniej profilaktyce, szczególnie jeśli występują nieprawidłowe krwawienia z macicy. 3. Ze względu na wysoki odsetek (7,1%) współwystępowania raka endometrium i mięśniaka macicy u pacjentek przed planowanym leczeniem operacyjnym mięśniaków powinno się wykonać skrobanie diagnostyczne lub biopsję endometrium.

Słowa kluczowe
rak endometrium, czynniki ryzyka