LOGO
pl en

Ekspresja tkankowa białka p53 i przeciwciała przeciw białku p53 w surowicy krwi chorych na raka szyjki macicy

Andrzej Lenczewski1, Sławomir Terlikowski1, Bożena Dobrzycka1, Waldemar Famulski2, Mariusz Koda3, Stanisław Sulkowski3, Marek Kulikowski1

Affiliacja i adres do korespondencji
GIN ONKOL, 2004, 2 (3), p. 174-180
Streszczenie

Gen p53 jest najczęściej zmutowanym genem w ludzkich komórkach nowotworowych. Jego produktem jest białko p53, którego tkankową ekspresję można oceniać metodami immunohistochemicznymi. U około 40% osobników ze zmutowanym genem p53 występują w surowicy krwi przeciwciała przeciwko białku p53. Kluczową rolę w rozwoju odpowiedzi humoralnej skierowanej przeciwko białku p53 przypisuje się wydłużonemu okresowi półtrwania zmutowanego białka i jego akumulacji w komórkach. Przeciwciała przeciwko białku p53 w surowicy krwi występują niezmiernie rzadko w populacji osób zdrowych, stąd mogą być wykorzystywane jako marker nowotworowy. W pracy oceniono tkankową ekspresję białka p53 oraz poziom jego surowiczych przeciwciał w raku płaskonabłonkowym szyjki macicy. Analizowano ich wartość prognostyczną w korelacji z histopatologicznymi parametrami charakteryzującymi stopień nasilenia procesu nowotworowego. Nie wykazano zależności pomiędzy ekspresją tkankową białka p53 i stężeniem przeciwciał przeciwko białku p53 a histopatologicznymi czynnikami prognostycznymi.

Słowa kluczowe
płaskonabłonkowy rak szyjki macicy, tkankowa ekspresja białka p53, surowicze przeciwciała przeciwko białku p53