LOGO
pl en

Wartość prognostyczna stężeń fragmentów cytokeratyny 19 (CYFRA 21-1) w surowicy krwi chorych na raka szyjki macicy

Sławomir Terlikowski1, Andrzej Lenczewski1, Bożena Dobrzycka1, Oksana Kovalchuk2, Krzysztof Lejmanowicz1, Lech Chyczewski2, Jacek Nikliński3, Marek Kulikowski1

Affiliacja i adres do korespondencji
GIN ONKOL, 2004, 2 (3), p. 181-185
Streszczenie

Badano związek pomiędzy czasem przeżycia a stężeniami w surowicy krwi fragmentów cytokeratyny 19 (CYFRA 21-1) u 73 chorych na raka płaskonabłonkowego szyjki macicy w stopniu klinicznego zaawansowania IB i IIA (FIGO). Oznaczeń dokonano przed leczeniem operacyjnym. Poszukiwano zależności pomiędzy stężeniami CYFRA 21-1 a zaawansowaniem klinicznym nowotworu, stopniem jego histologicznego zróżnicowania oraz czasem przeżycia. Przed leczeniem stężenia wyższe niż 2,5 pg/ml stwierdzono u 38% chorych. U pacjentek, u których wykazano stężenia niższe, obserwowano dłuższy czas przeżycia. Wyniki badań sugerują, że chore na raka szyjki macicy we wczesnych stadiach zaawansowania klinicznego, u których przed leczeniem wykazano obecność w surowicy krwi fragmentów cytokeratyny 19, wymagają leczenia skojarzonego.

Słowa kluczowe
płaskonabłonkowy rak szyjki macicy, CYFRA 21-1, fragment cytokeratyny 19