LOGO
pl en

Reklama

Tu jest dobre miejsce na Twoją reklamę

Current Gynecologic Oncology tworzą i czytają specjaliści z całej Polski. Wśród nich wielu opinion leaderów, których zdanie liczy się w świecie medycznym. Mamy szerokie grono stałych, jak też dynamicznie rosnącą liczbę pozyskiwanych użytkowników. Warto u nas być ze swoją reklamą.

 

Efektywna kampania marketingowa? Zrobimy ją dla Ciebie

Jesteśmy specjalistami w dziedzinie marketingu farmaceutycznego. W profesjonalnej reklamie ważne są treść komunikatu, jego forma i nośnik. Twoją treść (informację medyczną) ujmiemy w profesjonalne ramy (formę) i zaopatrzymy w optymalny nośnik – oczekiwane przez środowisko medyczne narzędzia, takie jak reprinty, monografie, fora edukacyjne, warsztaty, szkolenia dla profesjonalistów opieki medycznej i inne.

Marta Nader
ul. Powsińska 34
02-903 Warszawa, Polska
e-mail: marta.nader@medical.pl
tel.: +48 517 916 732

 

Polityka reklamowa

 1. Medical Communications nie promuje żadnych produktów ani usług oznaczonych jako reklamy/materiały sponsorowane.
 2. Wszelkie reklamy (czy to w wydaniach papierowych, czy w internecie) muszą zostać zatwierdzone przez Wydawcę lub Redakcję. Medical Communications zastrzega sobie prawo odmowy opublikowania treści reklamowych bez podania przyczyny, w szczególności reklamy, która godzi w interesy Wydawcy lub jest niezgodna z przyjętą etyką wydawniczą, przepisami prawa polskiego i międzynarodowego oraz powszechnie akceptowanymi zasadami w tej materii (m.in. prawem farmaceutycznym, Kodeksem Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego opracowanym przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, a także wytycznymi WAME – World Association of Medical Editors i ICMJE).
 3. Medical Communications nie akceptuje reklam produktów uznanych powszechnie za szkodliwe dla zdrowia (tytoń, alkohol), nieprzyzwoite i obraźliwe zarówno w treści, jak i w materiale ilustracyjnym lub odnoszących się do kwestii osobistych, rasowych, etnicznych, wyznaniowych lub związanych z orientacją seksualną.
 4. Reklama musi być precyzyjna, przedstawiona w sposób wyważony, uczciwy, obiektywny i odpowiednio kompletny, by umożliwić jej odbiorcy wyrobienie sobie własnej opinii o wartości danego produktu czy usługi.
 5. Reklamy nie mogą zawierać informacji, które pośrednio lub bezpośrednio wprowadzałyby w błąd, np. poprzez sugestię, opuszczenie, przesadę, dwuznaczność lub inne zniekształcenie informacji o produkcie czy usłudze. W reklamach należy w sposób czytelny wskazać reklamodawcę oraz promowany produkt czy usługę.
 6. W przypadku reklam leków trzeba podać pełną generyczną nazwę każdego składnika aktywnego. Wszelkie materiały reklamujące dany lek powinny promować jego właściwe i racjonalne stosowanie i nie mogą wprowadzać w błąd.
 7. Treści reklamowe pojawiające się na łamach czasopisma są w wyraźny sposób oznaczone i różnią się od zawartości merytorycznej.
 8. Reklamodawcy i sponsorzy nie posiadają uprzednich informacji dotyczących treści merytorycznych, a redaktorzy nie dostosowują zawartości poszczególnych wydań do oczekiwań reklamodawcy. Wydawca nie zgodzi się na reklamę produktu w bliskim sąsiedztwie artykułu naukowego wymieniającego ten produkt, chyba że artykuł zostanie w wyraźny sposób oznaczony jako sponsorowany. Ponadto reklama nie może bezpośrednio odnosić się do artykułu wewnątrz numeru.
 9. Na decyzje Redakcji nie będą mieć wpływu obecni lub potencjalni sponsorzy i reklamodawcy. Reklamodawcy nie mają wpływu ani kontroli nad wynikami wyszukiwania z użyciem słów kluczowych i tematów przez użytkownika – wyniki te zależą wyłącznie od funkcjonalności dostępnej w systemie wyszukiwania (np. bazującej na słowach kluczowych lub stwierdzeniach występujących w artykułach).
 10. Wydawca dopuszcza możliwość przedruku artykułu (reprint) z reklamą lub adnotacją dot. produktu/firmy. Podmioty zainteresowane taką usługą proszone są o kontakt z Wydawcą (e-mail: marta.nader@medical.pl, tel.: +48 517 916 732).
 11. W przypadku zapytania o reklamę wychodzącą poza standardowe ramy określone przez Medical Communications Redakcja wyda pełną i ostateczną decyzję w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania stosownego wniosku.
 12. Treści i opinie zawarte w reklamie należą wyłącznie do reklamodawcy i nie odzwierciedlają opinii Redakcji lub Wydawcy. Redakcja i Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody osobiste i materialne wynikające z treści zawartych w reklamach. Reklamodawca zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności Wydawcę, jego przedstawicieli i pracowników z wszelkich kosztów (w tym opłat prawnych) oraz zrekompensować straty wynikające z publikacji reklamy uznanej za niedozwoloną, między innymi w przypadku roszczeń o zniesławienie, naruszenie prywatności, naruszenie praw autorskich czy plagiat.
 13. Pierwszeństwo przed powyższymi zasadami zawsze mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, normujące zagadnienia będące przedmiotem niniejszej polityki reklamowej.