LOGO
pl en

2019, Vol 17, No 3


Obrazowanie PET/TK w diagnostyce i planowaniu terapii wznowy raka jajnika
Michał Leśniak, Marta Stelmach, Michał Mleko, Joanna Spaczyńska, Magdalena Duda-Wiewiórka, Monika Kabzińska-Turek, Tadeusz J. Popiela, Kazimierz Pityński
Curr Gynecol Oncol 2019, 17 (3), p. 95–106
DOI: 10.15557/CGO.2019.0011

Rola limfadenektomii w dokładnej ocenie stopnia zaawansowania i leczeniu raka endometrium
Kateryna Kharchenko, Olena Postupalenko
Curr Gynecol Oncol 2019, 17 (3), p. 107–110
DOI: 10.15557/CGO.2019.0012

Ciążowa choroba trofoblastyczna: 10-letni przegląd
Mohd Pazudin Ismail, Dharmaraja Narayanan, Nik Mohamed Zaki Nik Mahmood, Wan Fadhlina Wan Adnan, Erinna Mohamad Zon
Curr Gynecol Oncol 2019, 17 (3), p. 111–117
DOI: 10.15557/CGO.2019.0013

Stosunek średniej objętości płytek krwi do liczby limfocytów jako nowy marker u chorych na raka piersi po pierwotnym zabiegu operacyjnym
Hayriye Şahinli, Esra Zeynelgil, Sema Türker, Mustafa Altınbaş
Curr Gynecol Oncol 2019, 17 (3), p. 118–122
DOI: 10.15557/CGO.2019.0014

Wewnątrznabłonkowa neoplazja pochwy – trudny problem diagnostyczno-terapeutyczny
Hanna Wiśniewska, Aneta Cymbaluk-Płoska, Paula Gargulińska, Radosław Skibko, Sebastian Kwiatkowski, Zbigniew Kojs, Anita Chudecka-Głaz
Curr Gynecol Oncol 2019, 17 (3), p. 123–134
DOI: 10.15557/CGO.2019.0015

Rola witamin antyoksydacyjnych w rozwoju mięśniaków macicy – przegląd piśmiennictwa
Anna Markowska, Jakub Żurawski, Paweł Kurzawa, Wiesława Bednarek, Anna Gryboś, Janina Markowska
Curr Gynecol Oncol 2019, 17 (3), p. 135–140
DOI: 10.15557/CGO.2019.0016

Nerka miedniczna: anomalia stanowiąca wyzwanie dla chirurgów
Hasan Turan, Caglar Helvacioglu, Celal Akdemir, Fatih Barutcu, Arzu Algun Gedik, Aytul Hande Yardimci
Curr Gynecol Oncol 2019, 17 (3), p. 141–143
DOI: 10.15557/CGO.2019.0017