LOGO
pl en

Nerka miedniczna: anomalia stanowiąca wyzwanie dla chirurgów

Hasan Turan1, Caglar Helvacioglu1, Celal Akdemir1, Fatih Barutcu1, Arzu Algun Gedik2, Aytul Hande Yardimci3
Affiliacja i adres do korespondencji
Curr Gynecol Oncol 2019, 17 (3), p. 141–143
DOI: 10.15557/CGO.2019.0017
Streszczenie

Cel: Nerka miedniczna, stwierdzana podczas limfadenektomii miedniczej lub okołoaortalnej, jest najczęstszą wrodzoną anomalią nerkową, przy czym częstość występowania tego zaburzenia szacuje się na 1/1000 do 1/2000. Opis przypadku: 70-letnia kobieta operowana metodą limfadenektomii miedniczo-okołoaortalnej z powodu surowiczego raka endometrium. Z uwagi na obecność prawej nerki miednicznej zabieg limfadenektomii był utrudniony. Wniosek: Ocena przedoperacyjna nerki miednicznej ma duże znaczenie, gdyż pozwala na uniknięcie powikłań śródoperacyjnych. U pacjentów z tą anomalią zabieg limfadenektomii należy przeprowadzać z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Słowa kluczowe
nerka miedniczna, limfadenektomia, ginekologia