LOGO
pl en

Ciążowa choroba trofoblastyczna: 10-letni przegląd

Mohd Pazudin Ismail1, Dharmaraja Narayanan2, Nik Mohamed Zaki Nik Mahmood1, Wan Fadhlina Wan Adnan1, Erinna Mohamad Zon1
Affiliacja i adres do korespondencji
Curr Gynecol Oncol 2019, 17 (3), p. 111–117
DOI: 10.15557/CGO.2019.0013
Streszczenie

Cel pracy: Określenie częstości występowania różnych typów ciążowej choroby trofoblastycznej, ocena czynników przyczyniających się do rozwoju postaci złośliwych oraz determinujących wyniki leczenia. Metody: Prospektywne badanie mające na celu analizę wszystkich przypadków ciążowej choroby trofoblastycznej rozpoznanej w okresie od stycznia 2002 do grudnia 2011 roku. Wyniki: W ciągu 10 lat ciążową chorobę trofoblastyczną zdiagnozowano u 123 pacjentek, w tym postać łagodną i złośliwą odpowiednio u 98 i 25 kobiet. Obecność zaśniadu groniastego częściowego stwierdzono u 53 (43,1%), a całkowitego u 45 (36,6%) pacjentek. Postać złośliwa dotyczyła 25 (20,3%) przypadków, przetrwała choroba trofoblastyczna 22 (17,9%), natomiast kosmówczak 3 (2,4%). Ryzyko wystąpienia złośliwej postaci ciążowej choroby trofoblastycznej z każdym rokiem życia wzrastało o 5%. Leczenie metotreksatem zastosowano u 22 kobiet, w tym w monoterapii u 19 pacjentek w stadium I zaawansowania choroby; wyzdrowienie całkowite odnotowano u 12 (63%) pacjentek. U 7 pacjentek w stadium I, które otrzymały terapię aktynomycyną D, osiągnięto pełną remisję (37%). U 3 pacjentek z kosmówczakiem stosowano schemat leczenia EMA/CO. Wnioski: Oszacowana przez nas częstość występowania ciążowej choroby trofoblastycznej wyniosła 2,8 na 1000 ciąż – jest to wartość wyższa niż w Europie i USA. Czynniki ryzyka wystąpienia postaci złośliwej obejmowały wiek, wysoką liczbę ciąż oraz długi czas od ostatniego porodu. Standardowa terapia pozwala na uzyskanie korzystnych wyników leczenia.

Słowa kluczowe
zaśniad groniasty, ciążowa choroba trofoblastyczna, ciążowa neoplazja trofoblastu, kosmówczak, zaśniad groniasty częściowy