LOGO
pl en

2019, Vol 17, No 4


Okołooperacyjna ocena grubości naciekania miometrium u pacjentek z rakiem endometrium – porównanie dokładności oceny w badaniu rezonansu magnetycznego i w śródoperacyjnej ocenie patologa
Ewa Iwańska, Radosław Kosobucki, Konrad Muzykiewicz, Wiktor Szatkowski, Kazimierz Karolewski, Marcin Misiek, Paweł Blecharz
Curr Gynecol Oncol 2019, 17 (4), p. 151–157
DOI: 10.15557/CGO.2019.0018

Porównanie przed- i pooperacyjnych technik oceny histologicznego stopnia złośliwości nowotworu u chorych na raka endometrium: przekrojowe badanie opisowe
Kemine Uzel, Igor Lakhno
Curr Gynecol Oncol 2019, 17 (4), p. 158–163
DOI: 10.15557/CGO.2019.0019

Nowy wskaźnik prognostyczny u pacjentek z rakiem piersi i ekspresją receptorów hormonalnych oraz brakiem ekspresji HER2
Hayriye Şahinli, Esra Zeynelgil, Sema Türker, Doğan Yazılıtaş, ÖzlemAydın İshak, Mustafa Altınbaş
Curr Gynecol Oncol 2019, 17 (4), p. 164–167
DOI: 10.15557/CGO.2019.0020

Złośliwe nowotwory jajnika u nastolatek: badanie jednoośrodkowe
Gulsah Selvi Demirtas, Ibrahim Gülhan, Mehmet Gokcu, Ibrahim Uyar, Ulas Solmaz, Duygu Ayaz, Muzaffer Sancı
Curr Gynecol Oncol 2019, 17 (4), p. 168–172
DOI: 10.15557/CGO.2019.0021

Komórki CD133 w raku błony śluzowej trzonu macicy
Michał Mleko, Miłosz Pietrus, Magdalena Duda-Wiewióra, Kazimierz Pityński
Curr Gynecol Oncol 2019, 17 (4), p. 173–177
DOI: 10.15557/CGO.2019.0022

Aspekt urologiczny wytrzewienia miednicy mniejszej ze wskazań ginekologii onkologicznej
Tomasz Drewniak, Marta Stelmach, Kazimierz Pityński, Andrzej Stelmach
Curr Gynecol Oncol 2019, 17 (4), p. 178–184
DOI: 10.15557/CGO.2019.0023

Dwa przypadki złośliwego międzybłoniaka otrzewnej bez ekspozycji na działanie azbestu w wywiadzie
Jung-Woo Park
Curr Gynecol Oncol 2019, 17 (4), p. 185–188
DOI: 10.15557/CGO.2019.0024

Zespół Swyera z obecnością rozrodczaka: niejednoznaczne rozpoznanie patologiczne
Jung-Woo Park
Curr Gynecol Oncol 2019, 17 (4), p. 189–192
DOI: 10.15557/CGO.2019.0025