LOGO
pl en

2009, Vol 7, No 4


Diagnostyka histopatologiczna rozrostów błony śluzowej trzonu macicy. Część II
Anna Nasierowska-Guttmejer, Wiesława Grajkowska, Krzysztof Bardadin
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2009, 7 (4), p. 226-236
DOI:

Znaczenie kliniczne ekspresji neuropiliny-1 u chorych na raka jajnika Clinical signifi
Dagmara Klasa-Mazurkiewicz, Joanna Narkiewicz, Tomasz Milczek, Barbara Lipińska, Janusz Emerich, Dariusz Wydra
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2009, 7 (4), p. 237-247
DOI:

Porównanie chemioterapii neoadiuwantowej z odroczonym zabiegiem cytoredukcyjnym z operacją pierwotną i następową chemioterapią uzupełniającą w leczeniu chorych z rozpoznaniem raka jajnika w III stopniu zaawansowania
Magdalena Miedzińska-Maciejewska, Małgorzata Figat, Paweł Derlatka, Jerzy Piątek, Ryszard Krynicki, Mariusz Bidziński
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2009, 7 (4), p. 248-255
DOI:

Radioterapia konformalna w ginekologii onkologicznej – jej wymogi i pułapki
Barbara Kozakiewicz, Anna Semaniak, Małgorzata Chądzyńska
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2009, 7 (4), p. 256-263
DOI:

Zastosowanie hipertermii w onkologii
Agnieszka Timorek-Lemieszczuk, Agnieszka Nalewczyńska, Beata Śpiewankiwicz
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2009, 7 (4), p. 264-269
DOI:

Chemioterapia dootrzewnowa w leczeniu chorych na raka jajnika
Tomasz Milczek, Janusz Emerich, Dagmara Klasa-Mazurkiewicz
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2009, 7 (4), p. 270-281
DOI:

Teoria immunoedycji – sieci immunosupresyjne w mikrośrodowisku nowotworów. Nowe cele dla immunoterapii
Jacek J. Sznurkowski, Janusz Emerich
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2009, 7 (4), p. 282-287
DOI:

Metoda fotodynamiczna w uściślaniu rozpoznań patologii szyjki macicy
Aleksandra Zielińska, Agnieszka Maździarz, Habib Alkhalayla, Arkadiusz Gawryluk
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2009, 7 (4), p. 288-294
DOI: