LOGO
pl en

2005, Vol 3, No 3


Diagnostyka i postępowanie w guzach przydatków u dzieci i młodocianych
Mariusz Bidziński, Anna Dańska-Bidzińska, Joanna Jońska-Gmyrek
GIN ONKOL, 2005, 3 (3), p. 129-133
DOI:

Rak pierwotny jajowodu – analiza kliniczno-morfologiczna 10 przypadków
Ryszard Poręba, Zbigniew Antosz
GIN ONKOL, 2005, 3 (3), p. 134-145
DOI:

Ocena wyników leczenia chorych na raka gruczołowego szyjki macicy
Joanna Jońska-Gmyrek, Leszek Gmyrek, Ryszard Krynicki, Bogusław Lindner, Jagna Staniaszek, Norbert Piotrkowicz, Mariusz Bidziński
GIN ONKOL, 2005, 3 (3), p. 146-152
DOI:

Efektywność chemioterapii II rzutu w leczeniu raka jajnika schematami opartymi na gemcytabinie lub kombinacji ifosfamidu z etopozydem – ocena na podstawie materiału Kliniki Chemioterapii Centrum Onkologii w Krakowie
Krzysztof Krzemieniecki, Marek Ziobro, Tomasz Zemełka
GIN ONKOL, 2005, 3 (3), p. 153-159
DOI:

Immunohistochemiczna ocena nacieku limfocytarnego i wybranych markerów aktywacji układu immunologicznego (Fas, HLA-DR) w liszaju twardzinowym z towarzyszącym rakiem sromu
Arkadiusz Chil, Janusz Kopczyński, Józef Starzewski, Marek Sikorski, Agnieszka Radowicz-Chil, Witold Rezner, Jacek Sygut, Stanisław Góźdź
GIN ONKOL, 2005, 3 (3), p. 160-169
DOI:

Leczenie wspomagające krwiotwórczymi czynnikami wzrostu w ginekologii onkologicznej
Magdalena Miedzińska-Maciejewska
GIN ONKOL, 2005, 3 (3), p. 170-177
DOI:

Leczenie raka piersi jako choroby przewlekłej
Tadeusz Pieńkowski
GIN ONKOL, 2005, 3 (3), p. 178-183
DOI: