LOGO
pl en

2020, Vol 18, No 1


Mięsaki macicy: 7-letnie doświadczenie ośrodka o trzecim stopniu referencyjności
Mehmet Hakan Yetimalar, Derya Kilic, Seyran Yigit
Curr Gynecol Oncol 2020, 18 (1), p. e1–e6
DOI: 10.15557/CGO.2020.0001

Postępowanie w przypadku ciąży w bliźnie po cięciu cesarskim: leczenie farmakologiczne czy chirurgiczne? Kiedy i jak? Przegląd piśmiennictwa
Gülşah Selvi Demirtaş
Curr Gynecol Oncol 2020, 18 (1), p. e7–e11
DOI: 10.15557/CGO.2020.0002

Rola immunoterapii w leczeniu chorób nowotworowych
Teresa Wolniewicz, Jakub Franke, Joanna Kacperczyk-Bartnik, Paweł Bartnik, Anna Wójcicka
Curr Gynecol Oncol 2020, 18 (1), p. e12–e16
DOI: 10.15557/CGO.2020.0003

Pacjentka z implantami piersi – możliwe komplikacje i czujność onkologiczna
Aleksandra Szczęsna, Joanna Kacperczyk-Bartnik, Paweł Bartnik, Agnieszka Dobrowolska-Redo, Ewa Romejko-Wolniewicz
Curr Gynecol Oncol 2020, 18 (1), p. e17–e20
DOI: 10.15557/CGO.2020.0004

Laparoskopowa radykalna trachelektomia oszczędzająca nerwy: retrospektywna analiza czterech pacjentek
Shailesh Puntambekar, Kshitij Manerikar, Mihir Chitale, Arjun Goel, Deep Bhadra, Ravindra Sathe, Mangesh Panse
Curr Gynecol Oncol 2020, 18 (1), p. e21–e27
DOI: 10.15557/CGO.2020.0005

Rzadki przypadek endometriozy umiejscowionej w bliźnie po nacięciu krocza
Eftekhar Hassan Al-Ojaimi, Janan Nabeel Alajaimi
Curr Gynecol Oncol 2020, 18 (1), p. e28–e33
DOI: 10.15557/CGO.2020.0006