LOGO
pl en

2006, Vol 4, No 2


Leczenie ciążowej choroby trofoblastycznej
Mariola Drabik, Wojciech Michalski
GIN ONKOL 2006, 4 (2), p. 79-89
DOI:

Czy optymalność zabiegu może być traktowana jako niezależny czynnik rokowniczy u chorych na zaawansowanego raka jajnika?
Michał Starnawski, Mariusz Bidziński
GIN ONKOL 2006, 4 (2), p. 90-98
DOI:

Niedotlenienie guza jako czynnik predykcyjny w radioterapii onkologicznej
Piotr Martenka, Andrzej Roszak
GIN ONKOL 2006, 4 (2), p. 99-107
DOI:

Skuteczność postępowania wielospecjalistycznego u kobiet operowanych z powodu raka odbytnicy
Bartłomiej Szynglarewicz, Rafał Matkowski, Urszula Ochenduszkiewicz, Daniel Sydor, Józef Forgacz, Marek Pudełko, Jan Kornafel
GIN ONKOL 2006, 4 (2), p. 108-114
DOI:

Ocena jakości życia chorych na raka jajnika leczonych metodą chemioterapii wielolekowej na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych
Joanna Borowiak
GIN ONKOL 2006, 4 (2), p. 115-124
DOI:

Znaczenie podwiązania tętnic biodrowych wewnętrznych w leczeniu krwotoku ze zmienionej nowotworowo szyjki macicy
Marek Grabiec, Urszula Gręźlikowska, Małgorzata Walentowicz, Zbigniew Dzwoniarkiewicz, Piotr Nowicki
GIN ONKOL 2006, 4 (2), p. 125-130
DOI: