Znaczenie podwiązania tętnic biodrowych wewnętrznych w leczeniu krwotoku ze zmienionej nowotworowo szyjki macicy
Afiliacja i adres do korespondencji

1 Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Pielęgniarstwa Ginekologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy.
Kierownik: dr hab. n. med. Marek Grabiec, prof. UMK
2 Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
Ordynator: dr hab. n. med. Marek Grabiec, prof. UMK
Correspondence to: Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Pielęgniarstwa Ginekologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy,
ul. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz, tel. 052 374 33 94, faks 052 374 38 74, e-mail: grabiecm@co.bydgoszcz.pl
Source of financing: Department own sources

GIN ONKOL 2006, 4 (2), p. 125-130
STRESZCZENIE

Masywne krwawienie ze zmienionej egzofitycznie szyjki macicy często stanowi poważne powikłanie w przebiegu leczenia zaawansowanej postaci raka szyjki macicy. Podwiązanie tętnic biodrowych wewnętrznych jest skutecznym zabiegiem pozwalającym na utrzymanie hemostazy, powodując niedokrwienie tkanek i wywołując szybki efekt terapeutyczny w postaci zahamowania krwawienia. Jednakże technika wykonania zabiegu wymaga dobrej znajomości anatomii i doświadczenia operacyjnego ze względu na występujące deformacje po radioterapii i zniekształcenia anatomiczne w przypadku wystąpienia wznowy procesu nowotworowego. Celem pracy była ocena zastosowania zabiegu podwiązania tętnic biodrowych wewnętrznych u pacjentki z zaawansowanym rakiem szyjki macicy i zagrażającym życiu krwotokiem. Opisany przypadek stanowi przykład zastosowania podwiązania tętnic biodrowych wewnętrznych w przypadkach obfitych krwawień ze zmienionej nowotworowo szyjki macicy, gdy zastosowanie miejscowych metod utrzymania hemostazy często okazuje się nieskuteczne. Rozległy naciek nowotworowy w obrębie szyjki macicy uniemożliwia również w wielu sytuacjach wdrożenie hemostatycznej brachyterapii. Masywne krwawienia i postępująca anemia mogły być skutecznie kontrolowane przez podwiązanie tętnic biodrowych wewnętrznych. Przedstawione przez nas postępowanie stworzyło warunki do dalszego leczenia onkologicznego i pozwoliło poprawić jakość życia chorej.

Słowa kluczowe: tętnica biodrowa wewnętrzna, podwiązanie tętnic, rak szyjki macicy, zaawansowane stadium, krwotok