LOGO
pl en

2005, Vol 3, No 1


Niedotlenienie w raku szyjki macicy a odpowiedź na leczenie
Janina Markowska, Maciej Markowski, Radosław Mądry, Zbigniew Szewierski
GIN ONKOL, 2005, 3 (1), p. 9-14
DOI:

Hipoksja może pobudzać angiogenezę poprzez degranulację komórek tucznych
Dariusz Szukiewicz, Grzegorz Szewczyk, Wacław Śmiertka, Sławomir Maśliński
GIN ONKOL, 2005, 3 (1), p. 15-21
DOI:

Ocena tolerancji leczenia napromienianiem chorych na raka szyjki macicy w II i III stopniu zaawansowania klinicznego według FIGO w zależności od metody brachyterapii i rodzaju zastosowanego pierwiastka radioaktywnego
Dariusz Kieszko, Maria Mazurkiewicz
GIN ONKOL, 2005, 3 (1), p. 22-32
DOI:

Zmiany stężenia tlenu mogą wpływać na angiogenezę, modulując ekspresję receptorów dla VEGF – badania w pozaustrojowej hodowli trofoblastu
Grzegorz Szewczyk, Wacław Śmiertka, Jakub Klimkiewicz, Michał Pyzlak, Dariusz Szukiewicz
GIN ONKOL, 2005, 3 (1), p. 33-39
DOI:

Rola zaburzeń genu PTEN w etiopatogenezie raka endometrium
Tomasz Kubiatowski, Elżbieta Starosławska, Jacek Wojcierowski
GIN ONKOL, 2005, 3 (1), p. 40-46
DOI:

Paliatywna radioterapia przerzutów do kości w nowotworach ginekologicznych
Ryszard Krynicki, Mariusz Bidziński, Grzegorz Panek, Krzysztof Gawrychowski, Bogusław Lindner, Joanna Jońska, Jagna Staniaszek
GIN ONKOL, 2005, 3 (1), p. 47-52
DOI:

Porównanie objawów niepożądanych związanych ze stosowaniem chemioterapii uzupełniającej w zaawansowanym raku jajnika
Joanna Pikiel, Juliusz Kobierski, Janusz Emerich
GIN ONKOL, 2005, 3 (1), p. 53-58
DOI: