LOGO
pl en

2004, Vol 2, No 2


Rola wolnych rodników w patofizjologii karcynogenezy – bieżący przegląd danych
Beata Maćkowiak-Matejczyk, Marcin Jóźwik, Maciej Jóźwik
GIN ONKOL, 2004, 2 (2), p. 71-85
DOI:

Znaczenie prognostyczne ekspresji bcl-2 oraz metaloproteinazy typu 2 (MMP-2) w raku szyjki macicy w stopniu IB
Grzegorz Panek, Marcin Ligaj, Mariusz Bidziński
GIN ONKOL, 2004, 2 (2), p. 86-91
DOI:

Ocena wybranych czynników histoklinicznych sprzyjających powstawaniu przerzutów do węzłów chłonnych oraz analiza ryzyka nawrotu schorzenia wśród chorych na raka trzonu macicy
Mariusz Bidziński, Anna Dańska-Bidzińska, Grzegorz Panek, Piotr Sobiczewski, Ryszard Krynicki
GIN ONKOL, 2004, 2 (2), p. 92-99
DOI:

Analiza odczynów popromiennych jelit u chorych napromienianych na miednicę mniejszą w leczeniu raka szyjki macicy
Ryszard Krynicki, Bogusław Lindner, Joanna Jońska, Krzysztof Gawrychowski, Grzegorz Panek, Mariusz Bidziński
GIN ONKOL, 2004, 2 (2), p. 100-106
DOI:

Laparoskopia w leczeniu raka trzonu macicy – opis technik chirurgicznych
Piotr Sobiczewski, Mariusz Bidziński
GIN ONKOL, 2004, 2 (2), p. 107-113
DOI:

Układ modelowo-fantomowy do nauczania zabiegów operacyjnych sromu
Wacław Jeż, Mariusz Bidziński, Józef Starzewski, Andrzej Miecznikowski
GIN ONKOL, 2004, 2 (2), p. 114-117
DOI:

Laparoskopowa jednostronna adneksektomia w leczeniu niezłośliwych guzów przydatków u kobiet po menopauzie – doniesienie wstępne
Andrzej Jan Barwijuk, Ryszard Krynicki
GIN ONKOL, 2004, 2 (2), p. 119-124
DOI: