LOGO
pl en

2019, Vol 17, No 2


Przydatność diagnostyczna immunohistochemicznej oceny ekspresji białek p16INK4a i Ki-67 u pacjentek z cytologicznym rozpoznaniem ASCUS
Agnieszka Korolczuk, Joanna Irla-Miduch, Agata Smoleń, Kamila Tuzim, Deirde Devaney
Curr Gynecol Oncol 2019, 17 (2), p. 55–60
DOI: 10.15557/CGO.2019.0006

Nowe podejście do morcelacji mięśniaków macicy w aspekcie ryzyka rozsiewu nierozpoznanego wcześniej mięsaka macicy
Krzysztof Gałuszka, Krzysztof Szpejankowski, Tomasz Kluz
Curr Gynecol Oncol 2019, 17 (2), p. 61–68
DOI: 10.15557/CGO.2019.0007

Etiologia i czynniki ryzyka zaburzeń statyki kobiecego narządu rodnego oraz nietrzymania moczu
Miłosz Pietrus, Monika Białoń, Inga Ludwin, Tomasz Banaś, Kazimierz Pityński
Curr Gynecol Oncol 2019, 17 (2), p. 69–77
DOI: 10.15557/CGO.2019.0008

Uogólniona reakcja zapalna w nowotworach narządu rodnego
Joanna Spaczyńska, Agnieszka Fuchs, Magdalena Duda-Wiewiórka, Michał Mleko, Kazimierz Pityński
Curr Gynecol Oncol 2019, 17 (2), p. 78–82
DOI: 10.15557/CGO.2019.0009

Ryzyko transformacji nowotworowej ogniska endometriozy w bliźnie po cięciu cesarskim – opis przypadku i przegląd literatury
Magdalena Łoboda, Artur Ludwin, Miłosz Pietrus, Kazimierz Pityński, Inga Ludwin
Curr Gynecol Oncol 2019, 17 (2), p. 83–88
DOI: 10.15557/CGO.2019.0010