LOGO
pl en

2018, Vol 16, No 1


Analiza zawartości DNA w rozpoznaniu nabłonkowego raka jajnika
António Tomé, Irene Leal, Carlos Palmeiras, Eduarda Matos, João Amado, Miguel Abreu, Carlos Lopes
Curr Gynecol Oncol 2018, 16 (1), p. 3–10
DOI: 10.15557/CGO.2018.0001

Uszkodzenia narządów układu moczowego w czasie operacji z powodu nowotworów złośliwych
Dobrosława L. Sikora-Szczęśniak
Curr Gynecol Oncol 2018, 16 (1), p. 11–29
DOI: 10.15557/CGO.2018.0002

Radiodiagnostyka i radioterapia kobiet w ciąży – fakty bez mitów
Barbara Kozakiewicz
Curr Gynecol Oncol 2018, 16 (1), p. 30–41
DOI: 10.15557/CGO.2018.0003

Porównanie skuteczności chemioterapii dootrzewnowej i systemowej w leczeniu raka jajnika
Janina Markowska
Curr Gynecol Oncol 2018, 16 (1), p. 42–45
DOI: 10.15557/CGO.2018.0004

Metformina w leczeniu onkologicznym
Anna Markowska, Anna Leracz-Jacczak
Curr Gynecol Oncol 2018, 16 (1), p. 46–49
DOI: 10.15557/CGO.2018.0005

Zarys problematyki seksuologicznej w przypadku pacjentek z rakiem gruczołu sutkowego
Grażyna Jarząbek-Bielecka
Curr Gynecol Oncol 2018, 16 (1), p. 50–56
DOI: 10.15557/CGO.2018.0006

Wodobrzusze w przebiegu hipereozynofilii – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Marta Bałajewicz-Nowak, Izabela Glanowska, Wioletta Hosiawa, Kazimierz Pityński, Inga Ludwin
Curr Gynecol Oncol 2018, 16 (1), p. 57–63
DOI: 10.15557/CGO.2018.0007

Konferencja EOTTD – Gestational trophoblastic disease: current and future horizons, 18–19 maja 2018 r., Londyn
Magdalena Miedzińska
Curr Gynecol Oncol 2018, 16 (1), p. 64–65
DOI: 10.15557/CGO.2018.0008