Konferencja EOTTD – Gestational trophoblastic disease: current and future horizons, 18–19 maja 2018 r., Londyn
Afiliacja i adres do korespondencji
Klinika Położnictwa i Ginekologii, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, Polska
Adres do korespondencji: Magdalena Miedzińska, Klinika Położnictwa i Ginekologii, Instytut Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa, tel.: +48 22 327 70 44, e-mail: miedzinska.magda@gmail.com
Curr Gynecol Oncol 2018, 16 (1), p. 64–65
DOI: 10.15557/CGO.2018.0008
STRESZCZENIE

W dniach 18–19 maja 2018 r. odbyła się międzynarodowa konferencja EOTTD (European Organisation for Treatment of Trophoblastic Disease), zorganizowana we współpracy z sekcją onkologiczną Royal Society of Medicine. Obradowano w siedzibie Royal Society of Medicine w Londynie, a spotkaniu przewodniczył obecny prezydent EOTTD – prof. Michael Seckl, wybitny onkolog i największy autorytet w dziedzinie nowotworów trofoblastu (gestational trophoblastic neoplasm, GTN). W odróżnieniu od często wielotysięcznych międzynarodowych konferencji onkologicznych w spotkaniu EOTTD brało udział jedynie osiemdziesięciu lekarzy i naukowców z całego świata, głównie z Europy, w tym dwoje z Polski.