LOGO
pl en

2011, Vol 9, No 3


Zmiany w populacji limfocytów Treg podczas chemioterapii u chorych na raka jajnika
Michał Wiśniewski, Krzysztof Koper, Ewelina Łukaszewska, Wojciech Jóźwicki, Wiesława Windorbska, Magdalena Dutsch-Wicherek, Łukasz Wicherek
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2011, 9 (3), p. 139-146
DOI:

Analiza kosztów i wyników leczenia zaawansowanego raka jajnika
Jerzy Krysiński, Jakub Płaczek, Karolina Fijałkowska, Jerzy Tujakowski, Anna Sadowska, Wiesława Windorbska
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2011, 9 (3), p. 147-157
DOI:

Choroba zakrzepowo-zatorowa a nowotwory narządu płciowego
Anita Olejek, Jacek Zamłyński, Stanisław Horak, Ewa Oleś
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2011, 9 (3), p. 158-168
DOI:

Rola przeszczepiania autologicznych krwiotwórczych komórek macierzystych w leczeniu guzów litych
Beata Młot, Krzysztof Gawroński, Sylwia Oborska, Wojciech Pielichowski, Piotr Rzepecki, Anna Waśko-Grabowska
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2011, 9 (3), p. 169-185
DOI:

Źródła komórek macierzystych krwiotworzenia dla potrzeb transplantacji
Piotr Rzepecki, Krzysztof Gawroński, Beata Młot, Sylwia Oborska, Wojciech Pielichowski, Anna Waśko-Grabowska
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2011, 9 (3), p. 186-198
DOI:

Rak gruczołowy szyjki macicy z obustronnymi przerzutami do przydatków
Małgorzata Wężowska, Krzysztof Kaczmarek, Aleksandra Kudrymska, Andrzej Abucewicz, Janusz Menkiszak
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2011, 9 (3), p. 199-205
DOI:

Pierwotny rak drobnokomórkowy jajnika, typ hiperkalcemiczny (SCCOHT) u młodej kobiety – opis przypadku, przegląd piśmiennictwa i sposoby leczenia
Adam Cieminski, Janusz Emerich
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2011, 9 (3), p. 206-215
DOI: