LOGO
pl en

2010, Vol 8, no 3


Rak jako zagrożenie zdrowia człowieka przez ochronę życia
Rudolf Klimek
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2010, 8 (3), p. 149-159
DOI:

Guzy graniczne jajnika – diagnostyka i leczenie
Janina Markowska, Monika Pawałowska, Jacek Grabowski, Zbigniew Kojs
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2010, 8 (3), p. 160-165
DOI:

Adiuwantowa chemioterapia raka jajnika według schematu paklitaksel/cisplatyna u kobiet powyżej 70. roku życia – analiza przebiegu leczenia i toksyczności
Paweł Stanirowski, Aleksandra Zyguła, Agnieszka Nalewczyńska, Krzysztof Cendrowski
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2010, 8 (3), p. 166-173
DOI:

Przydatność laparoskopii w leczeniu guzów przydatków
Jacek Szamatowicz, Mariusz Kuźmicki
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2010, 8 (3), p. 174-179
DOI:

Ograniczenia aktualnych metod leczenia raka sromu – perspektywy dla immunoterapii
Jacek J. Sznurkowski, Dariusz Wydra, Janusz Emerich
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2010, 8 (3), p. 180-187
DOI:

Postępowanie zmniejszające ryzyko wystąpienia raków BRCA- zależnych u nosicieli mutacji BRCA1/2 – nowe światło na stare spojrzenie
Radosław Mądry, Anna Markowska
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2010, 8 (3), p. 188-199
DOI:

Zakażenie HPV i jego związek z nowotworami złośliwymi
Robert Jach, Magda Dumin, Małgorzata Radoń-Pokracka, Antoni Basta, Zbigniew Kojs, Kazimierz Karolewski, Małgorzata Klimek, Paweł Blecharz, Grzegorz Ziętarski, Joanna Dulińska-Litewka
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2010, 8 (3), p. 200-213
DOI: