LOGO
pl en

2004, Vol 2, No 1


Chemioterapia raka endometrium
Krzysztof Gawrychowski
GIN ONKOL, 2004, Vol 2 Numer 1
DOI:

System organizacyjny masowych badań przesiewowych raka szyjki macicy – zalecenia i wytyczne
Piotr Knapp, Tomasz Zbroch, Paweł Knapp
GIN ONKOL, 2004, Vol 2 Numer 1
DOI:

Ocena wartości predykcyjnej markera Ca 125 u chorych leczonych z powodu raka jajnika
Mariusz Bidziński, Leszek Jarosław Gmyrek, Joanna Jońska, Anna Dańska-Bidzińska, Piotr Karolewski, Marian Gabryś, Izabela Rzepka-Górska, Andrzej Roszak, Jacek Jassem, Hanna Karnicka-Młodkowska, Krzysztof Czajkowski
GIN ONKOL, 2004, Vol 2 Numer 1
DOI:

Leczenie chirurgiczne wczesnych postaci raka sromu
Józef Starzewski, Andrzej Miecznikowski
GIN ONKOL, 2004, Vol 2 Numer 1
DOI:

Wczesne powikłania popromienne w pęcherzu moczowym i odbytnicy a ryzyko wystąpienia powikłań późnych w tych narządach u kobiet napromienianych z powodu raka szyjki macicy
Kamila Czerw-Głąb
GIN ONKOL, 2004, Vol 2 Numer 1
DOI:

Znaczenie infekcji bakteryjnych układu moczowego w patogenezie odczynów popromiennych pęcherza moczowego u chorych napromienianych na obszar miednicy małej z powodu nowotworów narządów płciowych kobiecych
Ryszard Krynicki, Joanna Jońska, Bogusław Lindner, Grzegorz Panek, Krzysztof Gawrychowski, Mariusz Bidziński
GIN ONKOL, 2004, Vol 2 Numer 1
DOI:

Rzadki przypadek raka pochwy u 26-letniej pacjentki
Bogdan Torbé, Danuta Rogowska, Jadwiga Kubrak, Mirosław Lewocki, Alina Jarema, Agnieszka Rubik, Michał Falco, Agnieszka Czekała
GIN ONKOL, 2004, Vol 2 Numer 1
DOI: