LOGO
pl en

Rzadki przypadek raka pochwy u 26-letniej pacjentki

Bogdan Torbé1, Danuta Rogowska1, Jadwiga Kubrak1, Mirosław Lewocki1, Alina Jarema1, Agnieszka Rubik1, Michał Falco2, Agnieszka Czekała2

Affiliacja i adres do korespondencji
GIN ONKOL, 2004, Vol 2 Numer 1
Streszczenie

Opisano przypadek 26-letniej chorej, u której stwierdzono pierwotnego raka pochwy. Omówiono diagnostykę i zastosowane radykalne leczenie energią promienistą – tele- i brachyterapią. Dokonano analizy trzyletniego okresu obserwacji chorej po leczeniu, z uwzględnieniem odczynów popromiennych.

Słowa kluczowe
Ca 125, rak jajnika