LOGO
pl en

2020, Vol 18, No 2


Stężenie B-hCG i H-hCG u pacjentek z ciążową neoplazją trofoblastu
Maryam Nakhaie Moghadam, Sonia Nourkhomami, Leila Mousavi Seresht, Helena Azimi, Somayeh Bolandi, Tahereh Zavari, Zohreh Yousefi
Curr Gynecol Oncol 2020, 18 (2), p. e34–e38
DOI: 10.15557/CGO.2020.0007

Toksyczność immunoterapii w przerzutowych czerniakach sromu i pochwy: retrospektywne badanie kohortowe
Sheida Naderi-Azad, Faisal Sickander, Rossanna C. Pezo
Curr Gynecol Oncol 2020, 18 (2), p. e39–e42
DOI: 10.15557/CGO.2020.0008

Analiza wpływu wskaźnika masy ciała na przeżycie całkowite u pacjentek z czerniakiem sromu, pochwy i innych czerniaków błon śluzowych: retrospektywne badanie kohortowe
Sheida Naderi-Azad, Faisal Sickandar, Rossanna C. Pezo
Curr Gynecol Oncol 2020, 18 (2), p. e43–e45
DOI: 10.15557/CGO.2020.0009

Rola długich niekodujących RNA (lncRNA) w raku jajnika
Dorota Gumiela
Curr Gynecol Oncol 2020, 18 (2), p. e46–e56
DOI: 10.15557/CGO.2020.0010

Powstawanie komórek piankowatych w przebiegu guza granicznego jajnika: opis przypadku
Jung-Woo Park
Curr Gynecol Oncol 2020, 18 (2), p. e57–e59
DOI: 10.15557/CGO.2020.0011