Pacjentka z implantami piersi – możliwe komplikacje i czujność onkologiczna
Afiliacja i adres do korespondencji

1 Students’ Scientific Group Affiliated to the 2nd Department of Obstetrics and Gynecology, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
2 2nd Department of Obstetrics and Gynecology, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
Adres do korespondencji: Joanna Kacperczyk-Bartnik, Karowa 2, 00-315 Warsaw, Poland, tel.: +48 22 59 66 421, e-mail: asiakacperczyk@gmail.com

Curr Gynecol Oncol 2020, 18 (1), p. e17–e20
DOI: 10.15557/CGO.2020.0004
STRESZCZENIE

Wstęp: W związku z coraz większym zainteresowaniem zabiegami powiększania piersi personel medyczny powinien posiadać wiedzę na temat możliwości wystąpienia komplikacji po tego typu operacjach. Ze względu na obserwowaną większą śmiertelność związaną z rakiem piersi wśród pacjentek z implantami piersi jest to grupa wymagająca szczególnej uwagi podczas badań przesiewowych. Rozwinięcie: Badania przesiewowe w kierunku raka piersi powinny być odpowiednio dostosowane do pacjentek z implantami z uwagi na możliwe trudności w wyborze metody obrazowania piersi. Dodatkowe utrudnienia w procesie diagnostycznym mogą wynikać z niektórych komplikacji zabiegu powiększania piersi. Kluczową rolę odgrywają edukacja pacjentek na temat konieczności wykonywania regularnych badań obrazowych oraz samobadania piersi, jak również informowanie przed samą operacją o możliwych odległych skutkach zabiegu, z ryzykiem onkologicznym włącznie. Podsumowanie: Odpowiednia czujność onkologiczna u pacjentek z implantami piersi jest konieczna ze względu na możliwe utrudnienia w obrazowaniu i konieczność dostosowania postępowania diagnostycznego.

Słowa kluczowe: implanty piersi, mammoplastyka, nowotwory piersi, powikłania pooperacyjne