LOGO
pl en

2018, Vol 16, No 3


Dysfunkcja mitochondrium w przebiegu raka jajnika
Dorota Gumiela
Curr Gynecol Oncol 2018, 16 (3), p. 190–196
DOI: 10.15557/CGO.2018.0023

Utajony nowotwór złośliwy rozpoznany w objawowych i bezobjawowych zmianach podejrzanych o polipa endometrialnego i mięśniaka podśluzówkowego po resekcji histeroskopowej
Iwona Gawron, Artur Ludwin
Curr Gynecol Oncol 2018, 16 (3), p. 143–149
DOI: 10.15557/CGO.2018.0017

Czynniki wpływające na leczenie chirurgiczne raka piersi u pacjentek w wieku podeszłym
Diana Hodorowicz-Zaniewska, Benita Siarkiewicz, Agata Paradowska, Piotr Gawron, Daromir Godula, Antoni M. Szczepanik
Curr Gynecol Oncol 2018, 16 (3), p. 150–158
DOI: 10.15557/CGO.2018.0018

Zaotrzewnowe mięsaki tkanek miękkich
Jerzy W. Mituś, Jakub Kenig, Marcin Opławski, Zbigniew Kojs, Wojciech M. Wysocki
Curr Gynecol Oncol 2018, 16 (3), p. 159–166
DOI: 10.15557/CGO.2018.0019

Rola wybranych populacji komórek układu immunologicznego w patogenezie endometriozy
Dorota Suszczyk, Anna Pawłowska, Karolina Okła, Klaudia Parafiniuk, Grzegorz Polak, Jan Kotarski, Iwona Wertel
Curr Gynecol Oncol 2018, 16 (3), p. 167–176
DOI: 10.15557/CGO.2018.0020

Granice chirurgii w ginekologii onkologicznej
Katarzyna Wójcik-Krowiranda, Joanna Wrońska-Stefaniak, Tomasz Michalski, Andrzej Bieńkiewicz
Curr Gynecol Oncol 2018, 16 (3), p. 177–182
DOI: 10.15557/CGO.2018.0021

Kategoria B3 w biopsji gruboigłowej piersi – kiedy obserwacja, a kiedy leczenie chirurgiczne?
Diana Hodorowicz-Zaniewska, Joanna Szpor, Benita Siarkiewicz, Karolina Brzuszkiewicz
Curr Gynecol Oncol 2018, 16 (3), p. 183–189
DOI: 10.15557/CGO.2018.0022