LOGO
pl en

2016, Vol 14, No 4


Zróżnicowana zależność pomiędzy dwoma markerami hipoksji: HIF-1α i GLUT1 a klasycznymi czynnikami prognostycznymi w inwazyjnym raku piersi
Agnieszka Żyromska, Hanna Andrusewicz, Joanna Łysik, Wojciech Jóźwicki, Tomasz Wiśniewski
Curr Gynecol Oncol 2016, 14 (4), p. 197–203
DOI: 10.15557/CGO.2016.0024

Nowotwory złośliwe w dojrzałych potworniakach jajnika
Patrycja Ziober-Malinowska, Marcin Bobiński, Krzysztof Kułak, Jan Kotarski, Rafał Tarkowski
Curr Gynecol Oncol 2016, 14 (4), p. 204–211
DOI: 10.15557/CGO.2016.0025

Znaczenie neoadiuwantowej chemioterapii w leczeniu zaawansowanego raka jajnika u chorych geriatrycznych
Ewelina Kojs-Pasińska, Bożena Cybulska-Stopa, Krzysztof Koper, Konrad Dziobek, Marek Dziechciowski, Agnieszka Chamier-Ciemińska, Joanna Streb, Piotr J. Wysocki, Łukasz Wicherek
Curr Gynecol Oncol 2016, 14 (4), p. 212–221
DOI: 10.15557/CGO.2016.0026

Możliwości zastosowania radioterapii w leczeniu nawrotu w pochwie u chorych z nowotworami narządu rodnego
Marta Biedka, Tamara Kuźba-Kryszak, Krzysztof Koper
Curr Gynecol Oncol 2016, 14 (4), p. 222–230
DOI: 10.15557/CGO.2016.0027

Histeroskopia w leczeniu oszczędzającym płodność w przypadkach rozrostów atypowych i wczesnego raka endometrium – korzyści i zagrożenia
Stefan Sajdak, Anna Markowska, Sandra Rehlis, Inga Ludwin
Curr Gynecol Oncol 2016, 14 (4), p. 231–236
DOI: 10.15557/CGO.2016.0028

Mięśniakomięsak gładkokomórkowy więzadła szerokiego macicy – przegląd literatury i opis przypadku
Dobrosława L. Sikora-Szczęśniak, Grzegorz Szczęśniak, Wacław Sikora
Curr Gynecol Oncol 2016, 14 (4), p. 237–246
DOI: 10.15557/CGO.2016.0029

Tłuszczakomięśniak więzadła szerokiego macicy – przegląd piśmiennictwa i opis sytuacji klinicznej
Dobrosława L. Sikora-Szczęśniak, Grzegorz Szczęśniak
Curr Gynecol Oncol 2016, 14 (4), p. 247–254
DOI: 10.15557/CGO.2016.0030