LOGO
pl en

2016, Vol 14, No 2


Znaczenie prognostyczne histologii guza i metody leczenia w przypadku raka płaskonabłonkowego, gruczolakoraka i raka gruczołowo-płaskonabłonkowego szyjki macicy w stadium IB1: badanie zapisów z rejestru SEER dotyczących lat 2004–2008
Alex Herskovic, Weisi Yan, Paul Christos, Jason C. Ye, Dattatreyudu Nori, Akkamma Ravi
Curr Gynecol Oncol 2016, 14 (2), p. 78–84
DOI: 10.15557/CGO.2016.0008

Analiza zastosowania radioterapii w leczeniu nowotworów kobiecych z przerzutami do węzłów chłonnych nadobojczykowych
Osamu Tanaka, Masahide Hayashi, Shinya Hayashi, Iida Takayoshi
Curr Gynecol Oncol 2016, 14 (2), p. 85–88
DOI: 10.15557/CGO.2016.0009

Możliwości radiochemioterapii przedoperacyjnej w zaawansowanym raku sromu
Ryszard Krynicki, Agnieszka Nalewczyńska, Bogusław Lindner, Magdalena Kowalska, Beata Śpiewankiewicz
Curr Gynecol Oncol 2016, 14 (2), p. 89–96
DOI: 10.15557/CGO.2016.0010

Wpływ preparatów zawierających hialuroniany na niektóre parametry zaburzeń statyki narządów moczowo-płciowych u kobiet
Janina Markowska, Beata Sterlińska-Tulimowska
Curr Gynecol Oncol 2016, 14 (2), p. 97–103
DOI: 10.15557/CGO.2016.0011

Wyniki stosowania krioterapii i aplikacji powidonu jodowanego w eradykacji przetrwałej infekcji wysokoonkogennymi typami HPV
Janina Markowska, Beata Sterlińska-Tulimowska, Wacław Śmiertka
Curr Gynecol Oncol 2016, 14 (2), p. 104–108
DOI: 10.15557/CGO.2016.0012

Wpływ używek na rozwój nowotworów ginekologicznych
Anna Markowska, Joanna Kaysiewicz, Anna Makówka, Rafał Staszewski, Janina Markowska, Monika Pawałowska
Curr Gynecol Oncol 2016, 14 (2), p. 109–116
DOI: 10.15557/CGO.2016.0013

Znaczenie PD-1 – receptora programowanej śmierci-1 – i jego ligandów w immunoterapii raka jajnika
Anna Markowska, Stefan Sajdak, Jolanta Lubin, Janina Markowska
Curr Gynecol Oncol 2016, 14 (2), p. 117–120
DOI: 10.15557/CGO.2016.0014

Możliwości leczenia popromiennych przetok odbytniczo-pochwowych
Patrycja Wręczycka-Cegielny, Tomasz Cegielny, Roman M. Herman, Marcin Opławski, Zbigniew Kojs
Curr Gynecol Oncol 2016, 14 (2), p. 121–132
DOI: 10.15557/CGO.2016.0015