LOGO
pl en

2016, Vol 14, No 1


Elektrochemioterapia w nowotworach piersi
Jacek Piechocki, Sławomir Mazur, Zbigniew I. Nowecki
Curr Gynecol Oncol 2016, 14 (1), p. 5–12
DOI: 10.15557/CGO.2016.0001

Wiedza ciężarnych na temat szkodliwości palenia dla płodu i świadomość wpływu zakażenia wirusem HPV na rozwój raka szyjki macicy
Barbara Kozakiewicz, Małgorzata Chądzyńska, Ewa Dmoch-Gajzlerska
Curr Gynecol Oncol 2016, 14 (1), p. 13–22
DOI: 10.15557/CGO.2016.0002

Usunięcie węzłów chłonnych pachwinowych w przypadku raka sromu – punkt widzenia chirurga i patomorfologa
Jerzy W. Mituś, Joanna Wysocka, Ewelina Kojs-Pasińska, Jakub Kenig, Andrzej Komorowski, Wojciech M. Wysocki, Zbigniew Kojs
Curr Gynecol Oncol 2016, 14 (1), p. 23–29
DOI: 10.15557/CGO.2016.0003

Czy istnieje możliwość diagnostyki endometriozy z poziomu endometrium?
Maria Szubert, Magdalena Ziętara, Jacek Suzin
Curr Gynecol Oncol 2016, 14 (1), p. 30–38
DOI: 10.15557/CGO.2016.0004

Rola witamin antyoksydacyjnych w złośliwych nowotworach ginekologicznych
Anna Markowska, Karolina Jaszczyńska-Nowinka, Joanna Kaysiewicz, Anna Makówka, Janina Markowska
Curr Gynecol Oncol 2016, 14 (1), p. 39–52
DOI: 10.15557/CGO.2016.0005

Wskazania do niestandardowego stosowania profilaktyki przeciwzakrzepowej u chorych z rakiem jajnika – opis dwóch przypadków i przegląd piśmiennictwa
Zbigniew Krasiński, Radosław Lisiecki, Aleksandra Krasińska
Curr Gynecol Oncol 2016, 14 (1), p. 53–62
DOI: 10.15557/CGO.2016.0006

Późna wznowa raka jajnika po operacji oszczędzającej u kobiety w wieku rozrodczym – analiza przypadku
Martyna Sikora, Katarzyna Kowalczyk-Amico, Jacek Suzin, Maria Szubert
Curr Gynecol Oncol 2016, 14 (1), p. 63–68
DOI: 10.15557/CGO.2016.0007