LOGO
pl en

2015, Vol 13, No 3


Analiza powikłań pooperacyjnych wymagających ponownego zabiegu w materiale Kliniki Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Warszawie z lat 2009–2014
Jerzy Wyględowski, Beata Osuch, Agnieszka Maździarz, Beata Śpiewankiewicz
Curr Gynecol Oncol 2015, 13 (3), p. 147–153
DOI: 10.15557/CGO.2015.0016

Poczucie własnej skuteczności i strategie przystosowania do choroby u pacjentek z nowotworem narządu rodnego
Dorota Rogala, Aleksandra Mazur, Mariola Maślińska, Krzysztof Koper, Joanna Wysocka
Curr Gynecol Oncol 2015, 13 (3), p. 154–164
DOI: 10.15557/CGO.2015.0017

Krioterapia a inne metody ablacyjne w leczeniu śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy
Magdalena Pisarska-Krawczyk, Dariusz Radomski, Grażyna Jarząbek-Bielecka, Małgorzata Mizgier, Witold Kędzia
Curr Gynecol Oncol 2015, 13 (3), p. 165–171
DOI: 10.15557/CGO.2015.0018

Jakość życia uwarunkowana zdrowiem – znaczenie i sposoby oceny u chorych na nowotwory
Barbara Radecka
Curr Gynecol Oncol 2015, 13 (3), p. 172–179
DOI: 10.15557/CGO.2015.0019

Guz z komórek zrębu i sznurów płciowych z pierścieniowatymi kanalikami współistniejący z gruczolakorakiem szyjki macicy i brodawczakiem wewnątrzprzewodowym piersi u pacjentki z zespołem Peutza–Jeghersa – opis przypadku
Ozguc Takmaz, Cem Iyibozkurt
Curr Gynecol Oncol 2015, 13 (3), p. 180–184
DOI: 10.15557/CGO.2015.0020

Octan uliprystalu w leczeniu mięśniaków macicy – pomost między farmakoterapią a chirurgią
Janina Markowska, Bartosz Kasprzak, Piotr Paprzycki
Curr Gynecol Oncol 2015, 13 (3), p. 185–190
DOI: 10.15557/CGO.2015.0021

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa – epidemiologia oraz profilaktyka
Agnieszka Nalewczyńska, Agnieszka Maździarz, Ryszard Krynicki, Beata Śpiewankiewicz
Curr Gynecol Oncol 2015, 13 (3), p. 191–200
DOI: 10.15557/CGO.2015.0022

Przedłużona profilaktyka przeciwzakrzepowa u pacjentów poddanych dużym operacjom w obrębie jamy brzusznej zmniejsza ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Komentarz do artykułu: Rasmussen MS, Jorgensen LN, Wille-Jørgensen P, Nielsen JD, Horn A, Mohn AC, Sømod L, Olsen B; FAME Investigators: Prolonged prophylaxis with dalteparin to prevent late thromboembolic complications in patients undergoing major abdominal surgery: a multicenter randomized open-label study. J Thromb Haemost 2006; 4: 2384–2390.
Andrzej Żyluk
Curr Gynecol Oncol 2015, 13 (3), p. 201–206
DOI: 10.15557/CGO.2015.0023