LOGO
pl en

45th Annual Meeting on Women’s Cancer – Tampa, USA

Jerzy Stelmachów, Beata Śpiewankiewicz1

Affiliacja i adres do korespondencji
Curr Gynecol Oncol 2015, 13 (1), p. 66–67
DOI: 10.15557/CGO.2015.0008
Streszczenie

Kongres odbywał się w Tampa Convention Center, ale część sponsorowanych sesji ulokowano w Hotelu Marriott Waterside. Obrady rozpoczynały się o godzinie 7.30 i trwały do 20.00. Zagadnienia poruszane podczas 45th Annual Meeting on Women’s Cancer dotyczyły nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia skojarzonego (chirurgicznego, systemowego, radioterapii) chorych na nowotwory złośliwe narządu rodnego oraz zasad opieki paliatywnej. Osobną grupą tematyczną były wyniki badań klinicznych nowych cząsteczek poszukiwanych w celu indywidualizacji terapii i wdrażania leczenia celowanego w ginekologii onkologicznej.