LOGO
pl en

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej dotyczące nabłonkowych nowotworów jajnika: raka jajnika oraz guzów o granicznej złośliwości w ciąży

Anna Markowska1, Stefan Sajdak2, Janina Markowska3

Affiliacja i adres do korespondencji
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2014, 12 (1), p. 49–56
DOI: 10.15557/CGO.2014.0005