LOGO
pl en

2013, Vol 11, No 4


Uwagi praktyczne do śródoperacyjnej anestezji u pacjentów operowanych z zastosowaniem dootrzewnowej perfuzyjnej chemioterapii w warunkach hipertermii – seria 60 przypadków
Małgorzata Symonides, Marta Łuniewska, Marta Fortuna, Beata Osuch, Magdalena Kowalska, Jerzy Kuśnierz, Beata Śpiewankiewicz
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2013, 11 (4), p. 255–263
DOI: 10.15557/CGO.2013.0023

Leczenie nowotworów germinalnych i gonadalnych jajnika na oddziale ginekologiczno-położniczym
Dobrosława L. Sikora-Szczęśniak, Grzegorz Szczęśniak, Wacław Sikora
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2013, 11 (4), p. 264–273
DOI: 10.15557/CGO.2013.0024

Zaburzenia psychiczne w przebiegu choroby nowotworowej
Krystyna de Walden-Gałuszko
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2013, 11 (4), p. 302–321
DOI: 10.15557/CGO.2013.0028

Wpływ poziomu poczucia koherencji na wybór stylu radzenia sobie ze stresem u kobiet z rozpoznaniem nowotworu narządów rodnych
Krystyna Kurowska, Aleksandra Jenczewska
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2013, 11 (4), p. 274–285
DOI: 10.15557/CGO.2013.0025

Terapia bewacizumabem w raku jajnika – przegląd badań klinicznych
Jolanta Lubin, Anna Markowska, Janina Markowska
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2013, 11 (4), p. 286–294
DOI: 10.15557/CGO.2013.0026

Zespoły paranowotworowe w nowotworach ginekologicznych
Anna Markowska, Krzysztof Rożnowski, Katarzyna Grześkowiak-Fischbach
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2013, 11 (4), p. 295–301
DOI: 10.15557/CGO.2013.0027