LOGO
pl en

2013, Vol 11, No 1


Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej dotyczące nabłonkowych nowotworów jajnika: raka jajnika oraz guzów o granicznej złośliwości
Janina Markowska, Jan Kornafel, Kazimierz Karolewski, Stefan Sajdak, Antoni Basta, Mariusz Bidziński, Janusz Emerich, Marian Gryboś, Bogdan Michalski, Anita Olejek, Grzegorz Panek, Andrzej Roszak, Andrzej Skręt, Krzysztof Urbański, Radosław Mądry
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2013, 11 (1), p. 9–23
DOI: 10.15557/CGO.2013.0001

Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego u chorych na mięsaki macicy
Piotr Rutkowski, Beata Śpiewankiewicz, Hanna Koseła, Tomasz Świtaj, Beata Osuch, Katarzyna Wiater, Sławomir Falkowski, Agnieszka Maździarz
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2013, 11 (1), p. 24–32
DOI: 10.15557/CGO.2013.0002

Wstępna ocena przydatności dootrzewnowej perfuzyjnej chemioterapii w warunkach hipertermii (HIPEC) u chorych z nowotworowym rozsiewem wewnątrzotrzewnowym
Beata Śpiewankiewicz, Beata Osuch, Jerzy Kuśnierz, Małgorzata Symonides, Malwina Smorczewska
33 CURR. GYNECOL. ONCOL. 2013, 11 (1), p. 33–41
DOI: 10.15557/CGO.2013.0003

Poczucie koherencji a style radzenia sobie ze stresem u kobiet po operacji usunięcia macicy
Krystyna Kurowska, Elżbieta Zachulska
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2013, 11 (1), p. 42–54
DOI: 10.15557/CGO.2013.0004

Czy warto profilaktycznie usuwać jajniki u chorych na raka jelita grubego?
Wojciech M. Wysocki, Zbigniew Kojs, Jerzy Mituś, Andrzej Stelmach
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2013, 11 (1), p. 55–61
DOI: 10.15557/CGO.2013.0005

Hormonalna terapia zastępcza w ginekologii onkologicznej
Kamila Witczak, Stefan Sajdak, Zbigniew Kojs
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2013, 11 (1), p. 62–73
DOI: 10.15557/CGO.2013.0006

Angioleiomyoma wśród mięśniaków narządów rodnych – opis dwóch przypadków
Dobrosława L. Sikora-Szczęśniak, Grzegorz Szczęśniak, Wacław Sikora
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2013, 11 (1), p. 74–81
DOI: 10.15557/CGO.2013.0007

Rak jasnokomórkowy jajnika na podłożu zaawansowanej endometriozy pomenopauzalnej – opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
Aleksandra Myszewska, Mirosław Dudziak, Bogdan Kadylak, Jacek Jan Sznurkowski
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2013, 11 (1), p. 82–88
DOI: 10.15557/CGO.2013.0008