LOGO
pl en

2012, Vol 10, No 3


Karcinogenna entropia
Rudolf Klimek, Zygmunt Kolenda
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2012, 10 (3), p. 185-193
DOI:

Analiza wartości porównawczej dwóch systemów diagnostyki patologii szyjki macicy Papanicolaou i TBS wybranej populacji kobiet z regionu Wielkopolski
Małgorzata Piskorz-Szymendera, Aleksandra Zielińska, Robert Stanek, Witold Kędzia, Stefan Sajdak, Tomasz Opala
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2012, 10 (3), p. 194-203
DOI:

Ocena toksyczności skojarzonego leczenia radiochemioterapią u chorych na raka szyjki macicy w stopniach klinicznego zaawansowania IB, IIB i IIIB napromienianych z jednoczasowym podawaniem cisplatyny
Ryszard Krynicki, Jagna Staniaszek, Bogusław Lindner, Agnieszka Nalewczyńska, Beata Śpiewankiewicz
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2012, 10 (3), p. 204-214
DOI:

Zastosowanie radioterapii śródoperacyjnej w nowotworach wywodzących się z narządów płciowych kobiet
Marta Biedka, Beata Śpiewankiewicz
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2012, 10 (3), p. 215-225
DOI:

Oznaczenia klasycznych markerów nowotworowych u chorych na nowotwory złośliwe narządu rodnego
Barbara Kozakiewicz, Małgorzata Stefaniak, Ewa Dmoch-Gajzlerska
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2012, 10 (3), p. 226-235
DOI:

Wybrane czynniki molekularne związane z przerzutowaniem raka jajnika
Anna Markowska, Jolanta Lubin, Karolina Jaszczyńska-Nowinka, Janina Markowska
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2012, 10 (3), p. 236-243
DOI:

Przerzuty do skóry oraz kości po leczeniu raka trzonu macicy – opis przypadku i przegląd literatury
Maciej Gawlak, Magdalena Kowalewska, Ryszard Krynicki, Anna Dańska-Bidzińska
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2012, 10 (3), p. 244-252
DOI: