LOGO
pl en

2011, Vol 9, No 2


Ekspresja receptorów kwasu retinowego (RARs i RXRs) w tkankach raka szyjki macicy HPV(+)
Magdalena Myga-Nowak, Joanna Pacholska-Bogalska, Wojciech Kwaśniewski, Jan Kotarski, Anna Kwaśniewska, Anna Goździcka-Józefiak
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2011, 9 (2), p. 73-81
DOI:

Jakość życia kobiet z rozpoznanym nieoperacyjnym nowotworem jajnika
Maria Połocka-Molińska, Mieczysława Jurczyk
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2011, 9 (2), p. 82-94
DOI:

Trójlekowy schemat leczenia: aprepitant, palonosetron i deksametazon w zapobieganiu nudnościom i wymiotom po chemioterapii BEAM z następowym przeszczepieniem autologicznych komórek krwiotwórczych
Wojciech Pielichowski, Krzysztof Gawroński, Beata Młot, Sylwia Oborska, Anna Waśko-Grabowska, Piotr Rzepecki
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2011, 9 (2), p. 95-103
DOI:

Radioterapia jako wyłączna metoda leczenia chorych na raka trzonu macicy – retrospektywna ocena metod i wyników leczenia
Barbara Kozakiewicz
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2011, 9 (2), p. 104-113
DOI:

Znaczenie chirurgii w leczeniu ciążowej choroby trofoblastycznej
Marcin Jędryka, Jan Kornafel
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2011, 9 (2), p. 114-121
DOI:

Współistnienie raka jelita grubego i ciąży
Beata Osuch, Jerzy Wyględowski, Jolanta Mazurek-Kantor
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2011, 9 (2), p. 122-129
DOI: