LOGO
pl en

2011, Vol 9, No 1


Analiza immunoreaktywności antygenów B7H4 i HLA-G w ognisku wznowy raka jajnika i jego mikrośrodowisku
Paweł Basta, Krystyna Gałązka, Elżbieta Stasienko, Magdalena Dutsch-Wicherek, Łukasz Wicherek
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2011, 9 (1), p. 9-17
DOI:

Doświadczenia własne Kliniki Onkologii Ginekologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu w leczeniu skojarzonym raka szyjki macicy w stopniu I według FIGO
Barbara Izmajłowicz, Marcin Jędryka, Jan Kornafel
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2011, 9 (1), p. 18-25
DOI:

Charakterystyka leków przeciwwymiotnych stosowanych u pacjentów w trakcie leczenia cytostatycznego z powodu choroby nowotworowej ze szczególnym uwzględnieniem preparatu aprepitant
Agnieszka Nalewczyńska, Joanna Winiarek
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2011, 9 (1), p. 26-37
DOI:

Rzadkie nowotwory złośliwe gruczołu piersiowego
Jerzy Mituś, Wojciech M. Wysocki, Tomasz Wojewoda, Zbigniew Kojs
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2011, 9 (1), p. 38-46
DOI:

Diagnostyka obrazowa nowotworów germinalnych i gonadalnych
Norbert Stachowicz, Dorota Morawska, Jan Kotarski
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2011, 9 (1), p. 47-50
DOI:

Diagnostyka nowotworowa u kobiet ciężarnych
Mieczysława Jurczyk, Agnieszka Turek, Maria Połocka-Molińska, Tomasz Opala
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2010, 9 (1), p. 51-57
DOI:

Wznowa ziarniszczaka jajnika po 7 latach od pierwotnego, oszczędzającego leczenia operacyjnego – opis przypadku, przegląd piśmiennictwa
Adam Cieminski, Jan Lewandowski, Janusz Emerich
CURR. GYNECOL. ONCOL. 2010, 9 (1), p. 58-62
DOI: