LOGO
pl en

2009, Vol 7, No 1


Standardy w ginekologii onkologicznej. Rekomendacje postępowania onkologicznego. Rak trzonu macicy
prof. dr hab. n. med. Leszek Bablok, prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Baranowski, prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski, dr n. med. Anna Dańska-Bidzińska, dr n. med. Paweł Derlatka, prof. dr hab. n. med. Romuald Dębski, dr n. med. Krzysztof Gawrychowski, prof. dr hab. n. med. Artur Jakimiuk, prof. dr hab. n. med. Jerzy Jurkiewicz, prof. dr hab. n. med. Janina Kamińska, dr hab. n. med. Andrzej Kawecki, dr n. med. Małgorzata Kowalska, prof. dr hab. n. med. Izabela Kozłowicz-Gudzińska, prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk, prof. dr hab. n. med. Leszek Królicki, dr n. med. Ryszard Krynicki, lek. med. Magdalena Miedzińska-Maciejewska, prof. dr hab. n. med. Anna Nasierowska-Guttmejer, prof. dr hab. n. med. Marek P. Nowacki, dr hab. n. med. Grzegorz Panek, prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Sawicki, dr n. med. Jacek Sieńko, prof. dr hab. n. med. Roman Smolarczyk, dr n. med. Piotr Sobiczewski, prof. dr hab. n. med. Jerzy Stelmachów, prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz, prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś, prof. dr hab. n. med. Jan Zieliński
GIN ONKOL, 2009, 7 (1), p. 9-18
DOI:

Diagnostyka. Nowości w klasyfikacji i diagnostyce histologicznej schorzeń błony śluzowej trzonu macicy
Krzysztof Bardadin, Agnieszka Powała, Anna Nasierowska-Guttmejer
GIN ONKOL, 2009, 7 (1), p. 19-21
DOI:

Diagnostyka zmian nowotworowych trzonu macicy (TK, MRI, PET)
Leszek Królicki, Renata Andrysiak, Maciej Jakuciński
GIN ONKOL, 2009, 7 (1), p. 22-24
DOI:

Znaczenie oceny węzła wartowniczego u chorych na raka błony śluzowej trzonu macicy
Mariusz Bidziński, Anna Dańska-Bidzińska, Kamil Zalewski, Izabela Kozłowicz-Gudzińska
GIN ONKOL, 2009, 7 (1), p. 25-26
DOI:

Markery nowotworowe u chorych na raka trzonu macicy
Maria Kowalska, Janina Kamińska
GIN ONKOL, 2009, 7 (1), p. 27-29
DOI:

Badania przesiewowe raka endometrium w kierunku selekcji chorych z immunohistochemiczną ekspresją białek genów naprawy replikacji DNA. Doświadczenie jednego ośrodka klinicznego
Anna Nasierowska-Guttmejer, Agnieszka Kuncka, Marta Andziak, Artur Jakimiuk
GIN ONKOL, 2009, 7 (1), p. 30-33
DOI:

Leczenie. Rozrosty endometrium – postępowanie
Roman Smolarczyk, Jacek Sieńko
GIN ONKOL, 2009, 7 (1), p. 34-37
DOI:

Rola chirurgii w leczeniu wczesnych i zaawansowanych przypadków raka błony śluzowej trzonu macicy
Mariusz Bidziński, Anna Dańska-Bidzińska
GIN ONKOL, 2009, 7 (1), p. 38-40
DOI:

Znaczenie limfadenektomii u chorych na raka trzonu macicy
Artur Jakimiuk, Wojciech Grzybowski
GIN ONKOL, 2009, 7 (1), p. 41-43
DOI:

Leczenie II. Rola radioterapii w leczeniu chorych na raka trzonu macicy
Bogusław Lindner, Ryszard Krynicki, Norbert Piotrkowicz
GIN ONKOL, 2009, 7 (1), p. 44-48
DOI:

Leczenie systemowe i hormonalne chorych z rakiem trzonu macicy
Anna Dańska-Bidzińska
GIN ONKOL, 2009, 7 (1), p. 49-52
DOI:

Wyniki napromieniania nawrotów miejscowych raka błony śluzowej macicy po pierwotnym leczeniu operacyjnym i dopochwowej brachyterapii
Grzegorz Panek, Ryszard Krynicki
GIN ONKOL, 2009, 7 (1), p. 53-56
DOI:

Terapia hormonalna u chorych po leczeniu raka trzonu macicy
Romuald Dębski
GIN ONKOL, 2009, 7 (1), p. 57-58
DOI:

Nadzór po leczeniu chorych na raka trzonu macicy
Krzysztof Czajkowski
GIN ONKOL, 2009, 7 (1), p. 59-61
DOI:

Rehabilitacja po leczeniu i zagadnienia opieki paliatywnej. Rehabilitacja psychiczna pacjentek z nowotworem narządów rodnych
Mariola Kosowicz, Teresa Wysocka-Bobryk
GIN ONKOL, 2009, 7 (1), p. 62-63
DOI:

Rehabilitacja fizyczna kobiet leczonych z powodu nowotworów narządu rodnego
Hanna Tchórzewska
GIN ONKOL, 2009, 7 (1), p. 64-65
DOI:

Varia. Profilaktyka i leczenie powikłań hematologicznych w ginekologii onkologicznej
Anna Dańska-Bidzińska, Magdalena Miedzińska-Maciejewska, Mariusz Bidziński
GIN ONKOL, 2009, 7 (1), p. 66-70
DOI:

Varia. Pielęgnacja skóry u chorych onkologicznych poddawanych radioterapii oraz chemioterapii
Mirosława Demska, Anna Szmigiel
GIN ONKOL, 2009, 7 (1), p. 71-72
DOI:

Varia. Zasady obserwacji chorych po leczeniu z powodu nowotworów złośliwych, ze szczególnym uwzględnieniem raka trzonu macicy
Andrzej Kawecki
GIN ONKOL, 2009, 7 (1), p. 73-75
DOI: