LOGO
pl en

2007, Vol 5, No 2


Podstawy diagnostyki histopatologicznej mięsaków macicy
Anna Nasierowska-Guttmejer, Elwira Bakuła-Zalewska
GIN ONKOL 2007, 5 (2), p. 54-60
DOI:

Chirurgiczne leczenie raka jajnika
Mariusz Bidziński, Anna Dańska-Bidzińska
GIN ONKOL 2007, 5 (2), p. 61-74
DOI:

Określenie wartości diagnostycznej wybranych badań immunohistochemicznych u chorych na mięsaki macicy w aspekcie ich przydatności terapeutycznej i prognostycznej
Joanna Jońska-Gmyrek, Anna Nasierowska-Guttmejer, Mariusz Bidziński, Anna Dańska-Bidzińska
GIN ONKOL 2007, 5 (2), p. 75-86
DOI:

Korelacja zmian GFR i parametrów układu krzepnięcia oznaczanych w moczu u chorych na raka szyjki macicy w stopniach IIB-IIIB leczonych metodą radiochemioterapii
Paweł Derlatka, Mariusz Bidziński, Ryszard Krynicki, Małgorzata Benke, Ewa Stachurska, Joanna Jońska
GIN ONKOL 2007, 5 (2), p. 87-101
DOI:

Analiza wartości prognostycznej markera CA 125 w przewidywaniu skuteczności chirurgii oraz przeżyć bezobjawowych u chorych na raka jajnika w III stopniu zaawansowania
Grzegorz Panek, Maciej Olszewski
GIN ONKOL 2007, 5 (2), p. 102-110
DOI: