LOGO
pl en

2007, Vol 5, No 1


Diagnostyka i leczenie neuroendokrynnych raków szyjki macicy – doświadczenia własne i przegląd piśmiennictwa
Mariusz Bidziński, Anna Nasierowska-Guttmejer, Jarosław Ćwikła, Elwira Bakuła-Zalewska, Anna Dańska-Bidzińska, Grzegorz Panek
GIN ONKOL 2007, 5 (1), p. 6-14
DOI:

Pierwotny surowiczy rak otrzewnej – diagnoza, leczenie i rokowanie
Magdalena Miedzińska, Lubomir Bodnar, Piotr Bobkiewicz, Mariusz Bidziński
GIN ONKOL 2007, 5 (1), p. 15-21
DOI:

Czynniki prognostyczne u chorych na raka sromu w materiale krakowskiego oddziału Centrum Onkologii
Paweł Blecharz, Krzysztof Urbański, Kazimierz Karolewski, Małgorzata Klimek, Jacek Pudełek, Tomasz Bieda, Ewelina Kojs
GIN ONKOL 2007, 5 (1), p. 22-28
DOI:

Efekt hemostatyczny napromieniania wysokimi frakcjami w zaawansowanym raku szyjki macicy
Ryszard Krynicki, Bogusław Lindner, Joanna Jońska-Gmyrek, Jagna Stanaszek, Mariusz Bidziński
GIN ONKOL 2007, 5 (1), p. 29-35
DOI:

Przerzut raka kosmówki do kanału kręgowego – opis przypadku, przegląd literatury
Mariola Drabik
GIN ONKOL 2007, 5 (1), p. 36-41
DOI: