LOGO
pl en

2006, Vol 4, No 1


Biochemiczna diagnostyka nowotworów narządu płciowego kobiety – co nowego?
Janina Kamińska, Maria Kowalska, Beata Kotowicz, Małgorzata Fuksiewicz, Alicja Siedlecka, Mariusz Bidziński
GIN ONKOL, 2006, 4 (1), p. 10-13
DOI:

Ocena częstości powikłań śródoperacyjnych i okołooperacyjnych związanych z resekcją jelita w trakcie operacji cytoredukcyjnych u chorych leczonych z powodu raka jajnika w stopniu III-IV wg FIGO
Mariusz Bidziński, Paweł Derlatka, Izabela Ziółkowska-Seta, Paweł Kubik, Leszek Gmyrek, Piotr Sobiczewski, Anna Dańska-Bidzińska, Grzegorz Panek
GIN ONKOL, 2006, 4 (1), p. 14-22
DOI:

Skojarzone leczenie chorych na mięsaki macicy – ocena wyników i analiza czynników prognostycznych
Andrzej Michalak, Kazimierz Karolewski, Jerzy Jakubowicz, Paweł Blecharz, Paweł Dymek, Sławomir Piwowarczyk
GIN ONKOL, 2006, 4 (1), p. 23-30
DOI:

Rak trzonu macicy a choroby współistniejące
Bogusław Lindner, Ryszard Krynicki, Wojciech Michalski, Joanna Jońska-Gmyrek, Jagna Staniaszek, Grzegorz Panek, Paweł Kubik, Mariusz Bidziński
GIN ONKOL, 2006, 4 (1), p. 31-37
DOI:

Guz pęcherzyka żółtkowego – charakterystyka grupy chorych oraz wyniki leczenia
Magdalena Miedzińska-Maciejewska, Anna Dańska-Bidzińska
GIN ONKOL, 2006, 4 (1), p. 38-45
DOI: