Chirurgia zaawansowanego miejscowo raka sromu
Afiliacja i adres do korespondencji

Correspondence to: Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, 022 546 22 95, e-mail: gmpanek@wp.pl

GIN ONKOL, 2005, 3 (4), p. 201-210
Dla tego artykułu nie dodano pliku PDF.
STRESZCZENIE

Leczenie zaawansowanych przypadków raka sromu stanowi poważne wyzwanie dla ginekologa onkologa. Znaczny stopień zaawansowania miejscowego nowotworu, częste zajęcie istotnych funkcjonalnie narządów, takich jak cewka moczowa, pochwa i odbytnica, jak również wysokie ryzyko przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych nakazują przeprowadzenie szczególnie wnikliwej oceny rokowania, zakresu planowanej operacji i ewentualnego zastosowania leczenia uzupełniającego. W pracy przedstawiono własne doświadczenia w chirurgii zaawansowanego miejscowo raka sromu, dokonano także przeglądu współczesnego piśmiennictwa poświęconego powyższym zagadnieniom. W ostatnich latach wielokrotnie potwierdzano wysoką skuteczność ultraradykalnej chirurgii egzenteracyjnej u osób z zaawansowanym miejscowo rakiem sromu, zwłaszcza w przypadkach bez przerzutów do regionalnych węzłów chłonnych. Miniona dekada dostarczyła również wielu przekonujących danych wskazujących na wysoką skuteczność terapeutyczną mniej radykalnych zabiegów, szczególnie jeżeli kojarzone są z radio- lub radiochemioterapią. Zastosowanie przedoperacyjnej radioterapii bądź radiochemioterapii pozwala uzyskać wysoki odsetek kontroli miejscowych z jednoczesnym oszczędzeniem funkcji zwieraczy, co ogranicza potrzebę zastosowania chirurgii ultraradykalnej. Mimo niewątpliwych postępów w leczeniu zaawansowanego miejscowo raka sromu nadal istotnym problemem klinicznym pozostają przypadki z przerzutami do regionalnych węzłów chłonnych. W tej niekorzystnej rokowniczo grupie pacjentów istnieje pilna potrzeba opracowania nowych programów leczenia systemowego z wykorzystaniem nowych chemioterapeutyków.

Słowa kluczowe: zaawansowany rak sromu, chirurgia, operacje rekonstrukcyjne, zachowanie funkcji narządów, brachyterapia śródtkankowa