LOGO
pl en

Rok 2003 - Co nowego w chemioterapii raka jajnika?

Jan B. Vermorken

Affiliacja i adres do korespondencji
GIN ONKOL, 2003, Vol 1 Numer 1
Streszczenie

Wstęp

Połączenie chirurgii z chemioterapią stanowi podstawowy sposób leczenia pacjentek z zaawansowanym rakiem jajnika. Większość klinicyctów stoi na stanowisku, że pierwszym etapem leczenia powinna być optymalnie przeprowadzona operacja cytoredukcyjna (1). Jeżeli jednak, przed zabiegiem operacyjnym pojawiają się poważne wątpliwości, czy uda się przeprowadzić optymalną cytoredukcję , zastosowanie chemioterapii neoadjuwantowej (przed operacją) wydaje się być rozsądną alternatywą (2). Kilka, przeprowadzonych w przeszłości, nierandomizowanych badań wydaje się potwierdzać następujące tezy: a) podanie chemioterapii przed chirurgiczną cytoredukcją, do której dochodzi zwykle w połowie leczenia, w porównaniu z klasyczną metodą skojarzonego postepowania nie zmienia odsetka przeżyć, b) łatwiej jest przeprowadzić optymalną operację cytoredukcyjną po wcześniejszym zastosowaniu chemioterapii oraz c) ten alternatywny sposób postepowania może powodować mniej powikłań (3-6). Aby sprawdzić, czy metoda leczenia polegająca podaniu chemioterapii przed chirurgiczną cytoredukcją ma przewagę nad tradycyjnym postępowaniem (najpierw chirurgia, potem chemioterapia) Gynecologic Cancer Group działająca w ramach EORTC zainicjowała prospektywne, randomizowane badanie III fazy (protokół 55971)Obecnie badanie to prowadzone jest we współpracy z kilkoma ośrodkami europejskimi i spoza Europy (Intergroup trial). Planuje się, że próbą objęte zostaną 704 pacjentki a spodziewana data zakończenia badania to, rok 2005.