LOGO
pl en

Ginekologia Onkologiczna - nowa specjalizacja szczegółowa w Polsce

Jan Zieliński

Affiliacja i adres do korespondencji
GIN ONKOL, 2003, Vol 1 Numer 1
Streszczenie

“Subspecialization has been good for patient care.
It is possible that all the advanced in oncology diagnosis and therapy, advanced reproductive technology and perinatal medicine would have taken place with out subspeciality development- possible, but unlikely”....
W.H. Pearse


Poczytuję sobie za wielki zaszczyt i przywilej , ze jako prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej ( PTGO) mam możliwość przedstawienia na łamach pierwszego numeru czasopisma „Ginekologia Onkologiczna” niektórych aspektów istniejącej od wielu lat w różnych krajach świata a w Polsce zatwierdzonej w kwietniu 2003 r. szczegółowej specjalizacji z ginekologii onkologicznej na bazie specjalizacji z zakresu ginekologii i położnictwa.
Amerykańskie Towarzystwo Położnictwa i Ginekologii było pierwszym Towarzystwem, które uznało ginekologię onkologiczną jako specjalizację szczegółową ( subspecialisation), a było to w roku 1970, rok po założeniu Amerykańskiego Towarzystwa i wydaniu czasopisma Gynecological Oncology.
Celem stworzenia takiej subspecjalizacji i czasopisma była poprawa opieki nad chorymi z rozpoznanym rakiem kobiecych narządów płciowych i uzyskiwanie lepszych wyników leczenia stosowanego przez dobrze wykształconych specjalistów w tej dziedzinie.

[fragment]