LOGO
pl en

Diagnostyka, leczenie i postępowanie po leczeniu raka trzonu macicy

Mariusz Bidziński, Bogusław Lindner, Ryszard Krynicki, Krzysztof Bujko

Affiliacja i adres do korespondencji
GIN ONKOL, 2003, Vol 1 Numer 1
Streszczenie

DIAGNOSTYKA RAKA TRZONU MACICY

Określenie zaawansowania nowotworu ma podstawowe znaczenie w wyborze optymalnej dla każdej pacjentki metody postępowania terapeutycznego. Poniżej zestawiono badania niezbędne do ustalenia pełnego rozpoznania i określenia stopnia zaawansowania raka trzonu macicy.
Podstawowym badaniem jest badanie histopatologiczne wyskrobin z trzonu i kanału szyjki macicy.
Ponadto przed kwalifikowaniem do leczenia należy wykonać następujące badania:

a) badanie ginekologiczne przez pochwę i przez odbytnicę
b) histeroskopię przy braku jednoznaczności w wynikach frakcjonowanych wyskrobin
c) badanie radiologiczne klatki piersiowej
d) badanie USG lub TK jamy brzusznej z oceną nerek, wątroby i przestrzeni zaotrzewnowej
e) ultrasonografię transwaginalną narządów miednicy
f) podstawowe badania: morfologię krwi, badanie ogólne moczu, poziomy mocznika,kreatyniny i transaminaz.
g) w przypadkach III i IVa stopnia zaawansowania, w zależności od rozległości nacieków w miednicy mniejszej i ich lokalizacji, niekiedy konieczne jest wykonanie dodatkowo:
- cystoskopii
- wlewu doodbytniczego lub rektoskopii
h) w przypadku podejrzenia przerzutów do pochwy konieczna jest weryfikacja histopatologiczna tych zmian

[fragment]