LOGO
pl en

Diagnostyka, leczenie i monitorowanie po leczeniu raka szyjki macicy

Mariusz Bidziński, Ryszard Krynicki, Krzysztof Bujko

Affiliacja i adres do korespondencji
GIN ONKOL, 2003, Vol 1 Numer 1
Streszczenie

Diagnostyka

Określenie stopnia klinicznego zaawansowania raka szyjki macicy ma zasadnicze znaczenie w wyborze optymalnej dla każdej pacjentki metody postępowania terapeutycznego. Poniżej przedstawiono badania niezbędne do ustalenia pełnego rozpoznania i określenia stopnia zaawansowania raka szyjki macicy. Zasadniczym i podstawowym badaniem jest badanie histopatologiczne wycinka z części pochwowej objętej zmianą nowotworową. Ponadto wykonuje się:
1. Badanie ginekologiczne przez pochwę i przez odbytnicę.
2. Badanie radiologiczne klatki piersiowej.
3. Badanie USG lub TK jamy brzusznej z oceną nerek, wątroby i przestrzeni
zaotrzewnowej.
4. Badania podstawowe: morfologię krwi, badanie ogólne moczu, mocznik, kreatynina oraz próby wątrobowe.
5. W przypadku przejścia nacieku nowotworowego na przednie sklepienie i przednią ścianę pochwy konieczne jest wykonanie cystoskopii z pobraniem wycinka ze zmian podejrzanych o naciek nowotworowy. Cystoskopia powinna być również wykonana w przypadku nieprawidłowego obrazu pęcherza moczowego w badaniu USG, urografii lub CT.
6. W przypadku przejścia nacieku nowotworowego na tylne sklepienie i przegrodę odbytniczo-pochwową należy wykonać rektoskopię z pobraniem wycinka ze zmian podejrzanych.
7. W przypadku podejrzewania obecności ognisk przerzutowych (stopień IVb) należy wykonać odpowiednie badania - w zależności od objawów klinicznych:
· badanie radiologiczne kośćca;
· punkcję cienkoigłową (PCI) zmian dostępnych badaniu np. węzłów chłonnych obwodowych.
8. W utkaniu histopatologicznym nowotworu odpowiadającym obrazowi gruczolakoraka (adenocarcinoma) lub raka litego (carcinoma solidum) – w celu zróżnicowania z pierwotnym rakiem trzonu przechodzącym na szyjkę macicy należy wykonać:
· wyłyżeczkowanie jamy macicy z badaniem histopatologicznym całego uzyskanego materiału;
· ew. histeroskopię.
9. W przypadku rozpoznania histopatologicznego raka przedinwazyjnego w wycinku z części pochwowej należy wykonać:
· wyłyżeczkowanie kanału szyjki macicy;
· pobranie wymazów cytologicznych ze sklepień.
10. W przypadku mikroinwazji należy wykonać konizację szyjki macicy w celu ustalenia stopnia zaawansowania nowotworu.

[fragment]