Lista Recenzentów w 2016 roku

Serdecznie dziękujemy wszystkim Recenzentom, którzy w 2016 roku wspierali nasze pismo, dbając o jakość prac publikowanych w „Current Gynecologic Oncology”.

 • Paweł Basta
 • Paweł Blecharz
 • Leszek Gottwald
 • Kazimierz Karolewski
 • Zbigniew Kojs
 • Artur Ludwin
 • Inga Ludwin
 • Anna Markowska
 • Janina Markowska
 • Krzysztof Roszkowski
 • Włodzimierz Sawicki
 • Andrzej Semczuk
 • Joanna Skręt-Magierło
 • Jacek Sznurkowski
 • Beata Śpiewankiewicz
 • Rafał Tarkowski
 • Zeynep Tosuner
 • Łukasz Wicherek