LOGO
pl en

Opłaty za tłumaczenie

Od dnia 1 lutego 2021 r. wydawca „Current Gynecologic Oncology” wprowadza odpłatność w wysokości 500 zł + VAT (615 zł brutto) za tłumaczenie, a w przypadku nadesłania pracy w języku angielskim – za jej opracowanie językowe*.

Oznacza to, że od 1 lutego 2021 prace przyjęte do druku zostaną opublikowane pod warunkiem wniesienia ww. opłaty. Redakcja zwraca uwagę, że od wielu lat wersje anglojęzyczne wszystkich artykułów publikowanych w „Current Gynecologic Oncology” są zamieszczane w międzynarodowych bazach danych (m.in. Scopus), co zwiększa widoczność wyników Państwa badań. Dotychczas koszt opracowania językowego w całości ponosił Wydawca, obecnie – w związku z rosnącymi obciążeniami finansowymi – konieczny jest współudział Autorów. Opłata powinna być uiszczona w terminie 14 dni od otrzymania stosownego powiadomienia od Redakcji.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Medical Communications Sp. z o.o., ul. Powsińska 34, 02-903 Warszawa
IBAN: PL 34 1090 1043 0000 0001 4310 7637
Kod SWIFT: WBKPPLPP
Bank: Santander Bank Polska S.A.
Tytuł przelewu: Tłumaczenie, CGO i numer czasopisma, nazwisko pierwszego autora pracy [przykład: Tłumaczenie, CGO 1 2020, Kowalski]

* Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany opłaty za tłumaczenie/opracowanie językowe – w przypadku gdy ustalona ryczałtowa stawka nie będzie odzwierciedlać realnych kosztów związanych z usługą – a także prawo do zwolnienia z odpłatności w wyjątkowych sytuacjach.